Digitalisering maakindustrie zal urgenter worden door coronacrisis

Een connected supplychain geeft ruimte om te anticiperen

De coronacrisis is direct van invloed op de supplychains in de maakindustrie. Of het nu gaat om vraaguitval of leveringsproblemen, de afhankelijkheid van bedrijven onderling in de keten wordt zichtbaarder dan ooit. Bas Weber, PwC-sectorvoorzitter maakindustrie, verwacht dat digitalisering in de maakindustrie - dat al aan een opmars bezig was - door de uitbraak van COVID-19 aan urgentie zal winnen. ‘Bedrijven die vooroplopen met een connected supplychain hebben niet alleen contact met hun leverancier, maar ook met de leverancier van de leverancier. Dat geeft ruimte om te anticiperen.’

Handelingsperspectief

‘Er doen zich abrupte bewegingen voor in de productieketen bij allerlei maakbedrijven’, vertelt Bas Weber, PwC-sectorvoorzitter maakindustrie. ‘Leveringen aan producenten gaan niet door en voorraadbeheer heeft met tekorten te maken.’ De buitengewone omstandigheden zullen volgens Weber zichtbaar maken dat bedrijven die inkoop, voorraad en productie goed op elkaar hebben aangesloten, en ver in de keten kunnen kijken, enigszins kunnen anticiperen. ‘Een groot aantal ondernemingen loopt tegen problemen in de supplychain aan’, voegt Weber toe. ‘Verregaande integratie van deze supplychain maakt de mogelijke problemen sneller duidelijk, waardoor er eerder handelingsperspectief ontstaat.’

Vraag eindconsument leidend

Weber verwacht dat voor maakbedrijven de coronacrisis een extra aanleiding zal zijn om door te pakken met digitalisering. ‘De nadruk van ons werk voor klanten in de maakindustrie lag al meer en meer op digitalisering. Iedereen merkt dat hier grote kansen liggen. De noodzaak om die kansen te benutten, zal in deze periode denk ik verder groeien.’ Volgens Weber volgt de maakindustrie een ontwikkeling die eerder al in de retail startte: ‘De vraag van de eindconsument wordt steeds meer leidend. Bedrijven die data over die eindconsument verzamelen, hebben duidelijker en sneller inzicht in de klantvraag. Dat proces zal zich ook in de maakindustrie verder ontwikkelen, zodra bedrijven de gevolgen van de crisis achter zich kunnen laten.’

Verhogen efficiëntie in de supplychain

Om data te kunnen toepassen, is goed datamanagement nodig, dat bottom-up of top-down georganiseerd wordt. Het fundament onder de data is een overzichtelijk en schaalbaar IT-landschap. Weber: ‘Om aan de vraag van de eindconsument te gaan voldoen, gaan maakbedrijven de operatie door digitalisering slimmer vormgeven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van RFID-tags (radio frequency identification) zodat je precies weet waar onderdelen en producten zich bevinden. Die transparantie in de keten komt dan dus ook van pas om te anticiperen op tekorten in omstandigheden zoals de huidige. Daarnaast gaan bedrijven met data-analyse de vraag beter voorspellen en met robots wordt het productieproces geautomatiseerd. Een belangrijk onderwerp van digitalisering in de operatie is het verhogen van de efficiëntie in de supplychain.’

Integreren en optimaliseren

Het stroomlijnen van de supplychain gaat volgens Weber over integreren en optimaliseren. ‘Integreren betekent dat een bedrijf allereerst kijkt hoe het met digitale middelen de interne samenwerking kan verbeteren. Hoe zorg je dat onder meer inkoop, voorraad en productie goed op elkaar zijn aangesloten? Voor stap twee kijken bedrijven buiten de eigen muren. Weet de leverancier tijdig wat het bedrijf wil gaan maken en weet de klant wat het bedrijf gaat leveren? Door data en digitale processen kunnen vraag en aanbod meer dan ooit op elkaar worden afgestemd, zowel intern als extern.’

‘Verregaande integratie van de supplychain maakt mogelijke problemen sneller duidelijk, waardoor eerder handelingsperspectief ontstaat.’

Bas Weber PwC-sectorvoorzitter maakindustrie

Verder in de keten kijken

Weber vertelt dat bedrijven die voorlopen in deze ontwikkeling, verder in de keten kunnen kijken dan anderen. ‘Zij hebben niet alleen contact met hun leverancier, maar ook met de leverancier van de leverancier en met de leverancier daar weer van. Zo zijn partijen zo vroeg mogelijk in de keten op de hoogte van hun plannen en weten ze wat er van ze verwacht wordt. Integratie de andere kant op, door contact met de klanten van klanten, zorgt dat bedrijven duidelijker in beeld hebben wat de wensen van de eindconsument zijn. Hiermee kunnen ze planning en productie optimaliseren. Dat levert concurrentievoordeel op. We zagen voor de coronacrisis dat bij zulke bedrijven de volatiliteit in vraag en aanbod afnam.’

Data-uitwisseling tussen bedrijven faciliteren

Een optimaal aangesloten supplychain, waarin processen vrijwel realtime en end-to-end geïntegreerd zijn, is in de Nederlandse praktijk nog zeldzaam, vertelt Weber: ‘We zien dat veel bedrijven bezig zijn met digitalisering in deelprocessen. Predicitive maintenance bijvoorbeeld, om het onderhoud aan specifieke machines in de eigen fabriek slim te plannen. Data uit de supplychain als stuurinformatie gebruiken is een volgend stap.’ Een specifieke kwestie in de supplychain is dat leveranciers en afnemers afhankelijk zijn van elkaars niveau van digitalisering om nieuwe stappen te zetten. Weber: ‘Dat is typisch zo’n onderwerp waar PwC van toegevoegde waarde kan zijn. Wij kunnen met meerdere bedrijven initiatieven voor uitwisseling van data faciliteren.’

Vaardigheden en organisatiecultuur

Tot slot benadrukt Weber nog dat de mensen cruciaal zijn om het DNA van de digitale maakindustrie vorm te geven. ‘Voor het benutten van alle technologische mogelijkheden heb je mensen nodig met de juiste competenties – data-analisten, data scientists, IT-architecten en technologiedeskundigen die op elke afdeling een plek krijgen. En er moet een organisatiecultuur ontstaan die digitale innovatie stimuleert. Dat begint bij boardleden en managers die het belang van digitalisering volop uitdragen.’

‘De vraag van de eindconsument wordt steeds meer leidend. Bedrijven die data over die eindconsument verzamelen, hebben duidelijker en sneller inzicht in de klantvraag. Dat proces zal zich ook in de maakindustrie verder ontwikkelen.'

Bas Weber PwC-sectorvoorzitter maakindustrie

DNA-kenmerken voor de supplychain van digitale, industriële maakbedrijven

  • De wensen van de eindconsument worden continu gemonitord als input voor commerciële initiatieven en innovaties.
  • De interne onderdelen van de supplychain – zoals inkoop, voorraad en productie – zijn optimaal op elkaar aangesloten met digitale technologie.
  • De externe partijen in de supplychain – leveranciers en afnemers – delen digitale informatie om vraag en aanbod te optimaliseren.
  • IT-landschap en datamanagement, menselijke vaardigheden en organisatiecultuur zijn het fundament onder de digitale operatie.

Contact

Bas Weber

Bas Weber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 037 60 45

Volg ons