Onbestendigheid olie- en gassector houdt aan

Veranderende omstandigheden dwingen tot andere keuzes in groeistrategieën

Ondanks zijn volatiele karakter kende de olie- en gassector altijd een goed voorspelbare conjunctuurbeweging. Van dat laatste lijkt, in elk geval op dit moment, geen sprake meer, zo blijkt uit de ‘Oil and gas trends 2019’ die PwC publiceert als vervolg op de 22ste Global CEO Survey.

Door de grillige en soms zelfs ondoorgrondelijke fluctuaties van grondstoffenprijzen, de onduidelijkheid over de toekomst van fossiele brandstoffen en dreigende handelsoorlogen hebben bedrijven in de olie- en gassector te maken met nieuwe uitdagingen zonder duidelijke antwoorden. Je zou kunnen stellen dat dit jaar bestuurders van bedrijven in deze sector een groeistrategie moeten bouwen op schuivende panelen. ‘Olie- en gasbedrijven, zowel de grote als kleinere, lijken te zijn aangekomen op een keerpunt. Ze moeten nu een beslissing nemen over de gewenste rol en de beoogde identiteit in het gewijzigde energielandschap’, aldus Chris Winkelman van PwC. ‘Dat vraagt om de juiste strategische beslissingen, waarbij er in de keuzes een duidelijk verschil lijkt te bestaan tussen de grote en de kleinere spelers.’

Ondanks zijn immer volatiele karakter kende de olie- en gassector altijd een goed voorspelbare conjunctuurbeweging. Van dat laatste lijkt, in ieder geval op dit moment, geen sprake meer, zo blijkt uit de ‘Oil and gas trends 2019’ die PwC publiceert als vervolg op de 22e global CEO Survey
Ondanks zijn immer volatiele karakter kende de olie- en gassector altijd een goed voorspelbare conjunctuurbeweging. Van dat laatste lijkt, in ieder geval op dit moment, geen sprake meer, zo blijkt uit de ‘Oil and gas trends 2019’ die PwC publiceert als vervolg op de 22e global CEO Survey
Ondanks zijn immer volatiele karakter kende de olie- en gassector altijd een goed voorspelbare conjunctuurbeweging. Van dat laatste lijkt, in ieder geval op dit moment, geen sprake meer, zo blijkt uit de ‘Oil and gas trends 2019’ die PwC publiceert als vervolg op de 22e global CEO Survey

‘Olie- en gasbedrijven, zowel de grote als kleinere, lijken te zijn aangekomen op een keerpunt. Ze moeten nu een beslissing nemen over de gewenste rol en de beoogde identiteit in het gewijzigde energielandschap’

Chris Winkelman, PwC

Drie keuzes voor olie- en gasbedrijven

Bij het maken van die strategische beslissingen kunnen olie- en gasbedrijven drie verschillende richtingen kiezen:

 • op volle kracht verdergaan met fossiele brandstoffen;
 • spreiden van het portfolio;
 • volledig inzetten op een transitie naar duurzame-energiebronnen.

Bij het maken van deze keuze zijn de uitgangspunten niet voor elk bedrijf gelijk. Grote bedrijven met voldoende liquide middelen hebben een duidelijk voordeel. Ze kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen in de sector. Kleinere, onafhankelijke olie- en gasbedrijven hebben minder ruimte om een verkeerde afslag te nemen op de weg naar langetermijnsucces. Zij kunnen zich beter concentreren op hun traditionele sterke punten en daarbij de kostenkant nauwlettend in de gaten houden.

Een kwestie van prioriteiten stellen

Welke richting een bedrijf ook kiest en ongeacht zijn omvang, in deze overgangsperiode is het de taak van bestuurders om de volgende strategische en tactische aspecten nauwlettend in de gaten te houden:

 1. Creëer een strategische identiteit op basis van specifieke kwaliteiten en ontwikkel een visie over hoe deze kwaliteiten de komende decennia het beste kunnen worden ingezet in de energiesector
  Dit is een voor de hand liggende, maar zeker geen gemakkelijke stap. Voor bestuurders is het vaak eenvoudiger het verleden te herbeleven dan om een toekomst voor het bedrijf in te beelden. Hoe maak je immers een blauwdruk voor wat je te wachten staat? Dat kan door bijvoorbeeld het bedrijf te beschouwen als een geheel van verkoopbare activa: houd de bruikbare elementen van de conventionele bedrijfsonderdelen aan, verkoop de rest en gebruik de opbrengst om de toekomst te financieren.
 2. Aanpassing van de portfolio’s ten einde te concentreren op sterke punten en op nieuwe groeisectoren
  Voor de meeste bedrijven zal dat neerkomen op een combinatie van het investeren in nieuwe assets, het aangaan van allianties en het efficiënter organiseren van het portfolio.
 3. Investeer in flexibiliteit door middel van digitale innovatie
  Olie- en gasbedrijven die meteen inzetten op digitale innovatiehebben een grote voorsprong op hun concurrentie. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van drones, robotica, kunstmatige intelligentie en virtual reality om boor- en winningsprojecten efficiënter te maken, het terugwinnen van hulpbronnen te versnellen en arbeidskosten te verlagen.
 4. Koester en werf de juiste mensen
  Kies een onderscheidende benadering voor het werven en ontwikkelen van talenten:
  • werk aan een hoge tevredenheid van de werknemers;
  • zorg voor een flexibele werkomgeving die creativiteit en innovatie stimuleert;
  • creëer aan de hand van een personeelsanalyse en talentmanagement een beloningsstructuur die inventiviteit stimuleert en waarin een financiële premie wordt gekoppeld aan resultaten behaald door digitale ontwikkelingen.

Over het onderzoek

In de 22ste Global CEO Survey van PwC, dat verscheen tijdens het World Economic Forum in Davos, worden de verwachtingen van CEO’s voor de economisch groei in 2019 onderzocht. Maar liefst 1378 CEO’s uit 35 sectoren in meer dan negentig landen leverden hun bijdrage aan het rapport. Op basis van deze interviews en een analyse van de olie- en gassector hebben we de essentiële ontwikkelingen en strategische mogelijkheden in kaart gebracht.

Contact

Chris Winkelman

Chris Winkelman

Energy - Utilities - Resources Industry, Tax, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 18 97

Volg ons