Faillissementsgolf en piek instroom bijzonder beheer blijven voorlopig uit

15/07/21

Derde Bijzonder Beheer Barometer

Verlenging en uitbreiding van overheidsmaatregelen vertragen zowel de verwachte instroompiek van bedrijven naar bijzonder beheer als de voorspelde faillissementsgolf. Van de herstructureringsexperts die voor de derde Bijzonder Beheer Barometer (‘BB-Barometer’) zijn ondervraagd, verwacht 73 procent zelfs dat de omvang van het aantal faillissementen minder zal zijn dan eind 2020 werd aangenomen. De overheidsmaatregelen lijken dus niet alleen voor uitstel van faillissementen te zorgen, maar ook voor afstel. Dit duidt erop dat de maatregelen effectief zijn geweest en ervoor hebben gezorgd dat de economie kon blijven draaien.

Bijzonder Beheer Barometer

Aanvullende steunmaatregelen niet nodig

De BB-Barometer is een initiatief van PwC en de Universiteit Leiden en is gebaseerd op een survey onder een panel van experts, onder wie bijzonder beheerbankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders. Van dit panel geeft 73 procent aan dat de huidige overheidsmaatregelen voldoende zijn. Afgelopen februari was dit slechts tien procent.  Aanvullende steunmaatregelen vanuit de overheid vinden de experts niet noodzakelijk.

‘Het zwaartepunt van de coronacrisis lijkt voor veel ondernemingen voorbij’, zegt Edwin van Wijngaarden, partner en herstructureringsexpert bij PwC. ‘De verbeterde economische ontwikkelingen en het verruimen en het verlengen van de overheidsmaatregelen dragen hier uiteraard aan bij.’

Blijvende zorgen over specifieke sectoren

Ondanks het positieve geluid blijft een aantal sectoren in een lastig parket zitten. Net als in de vorige BB-Barometer (februari 2021) noemt het expertpanel ook nu weer horeca, groot- en detailhandel, cultuur en recreatie als de sectoren waar de verwachte toestroom naar bijzonder beheer het komende kwartaal het hoogst zal zijn. Ook maken de experts zich zorgen over de vastgoedsector die op termijn last zal krijgen van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. ‘De kaalslag in het detailhandelslandschap en het meer structureel thuiswerken hebben hier ongetwijfeld mee te maken’, zegt Erik in 't Groen, herstructureringsexpert bij PwC.

'Ondanks de positieve signalen roep ik de overheid op na te denken over een vangnet voor bedrijven, voor als het toch nodig blijkt. En ga door met de ontwikkeling van beleid voor de herstructurering van belastingschulden van levensvatbare bedrijven.'

Edwin van WijngaardenHerstructureringsexpert PwC

Hoge schuldenlast en uitstel investeringen

Door de coronacrisis hebben veel ondernemingen hun schuldenlast (sterk) zien toenemen. Volgens het expertpanel stellen veel van deze ondernemingen daarom investeringen op de (middel)lange termijn uit. ‘Hierin schuilt een gevaar’, waarschuwt In ‘t Groen, ‘omdat deze investeringen belangrijk zijn om de toekomstige verdiencapaciteit op niveau te houden, zodat ondernemingen de opgebouwde schulden in de toekomst kunnen terugbetalen.’

Verder adviseert het panel ondernemingen zich voor te bereiden op een nieuwe lockdown en de daarmee samenhangende problemen in bijvoorbeeld de supplychain. ‘Maar liefst 75 procent van de ondervraagden reageert positief op de stelling dat ondernemingen zich moeten voorbereiden op een nieuwe lockdown’, duidt Van Wijngaarden. ‘Dat is niet verrassend, ondanks het feit dat de vooruitzichten positiever lijken, zijn er immers nog veel onbekende factoren. Wat is de invloed van de nieuwe Delta-variant en welke varianten wachten ons nog? Daarnaast hebben we geen goed zicht op hoe ondernemingen er financieel voorstaan. Goede en vooral gedetailleerde data op ondernemingsniveau ontbreken. Analyses op een te hoog (sector)niveau geven weliswaar een indicatie, maar het gemiddelde van een sector zegt zeker niet alles.’

Plan B voor onbekende factoren

Ondanks de positieve signalen zijn deze onbekende factoren voor Van Wijngaarden reden de overheid op te roepen, na te denken over een Plan B. ‘Denk nu al na over een vangnet voor bedrijven voor als het toch nodig blijkt. En ga door met de ontwikkeling van beleid voor de herstructurering van belastingschulden van levensvatbare bedrijven. Bedrijven die de opgebouwde belastingschuld niet kunnen terugbetalen, ondanks de verruiming van de terugbetalingstermijn naar vijf jaar. Ook is het belangrijk nu maatregelen te nemen waarmee we het inzicht kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door de Belastingdienst meer gedetailleerde informatie te laten opvragen bij ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van de betalingsregeling. Vanzelfsprekend moeten ondernemingen die met onzekerheid worden geconfronteerd ook zelf tijdig en daadkrachtig optreden. Dat vereist soms moeilijke keuzes op deelgebieden als strategie, operatie, liquiditeit en financiering. Maar ik hoop dat we geleerd hebben van de moeilijke afgelopen maanden en niet achterover gaan leunen.’

Contact

Edwin van Wijngaarden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 462 43 09

Erik in t Groen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)683 20 63 87

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Volg ons