Duurzaam produceren is kans voor chemische sector

CEO’s in de chemische industrie zien de toekomst van hun bedrijf de komende twaalf maanden met vertrouwen tegemoet. Net als hun collega's in andere sectoren onderkennen ze onzekerheden met betrekking tot dreigende handelsconflicten, protectionisme en een volatiele olieprijs. De CEO’s verwachten echter dat veranderende wensen, verwachtingen en eisen op het gebied van duurzaamheid de sector nog sterker zullen beïnvloeden dan macro-economische factoren.

Dat zijn de conclusies uit de op de chemiesector toegespitste resultaten van PwC’s global CEO Survey, gepubliceerd in Chemicals Trends 2019. 92 procent van de ondervraagde CEO’s uit de chemiesector zegt voor het komende jaar vertrouwen te hebben in de economische vooruitzichten, het hoogste in vijf jaar tijd. Kijkend naar een termijn van drie jaar is dat vertrouwen gedaald naar 85 procent, geen dramatische daling, maar wel het laagste in vijf jaar.

Verschillende vooruitzichten voor verschillende types chemische bedrijven

PwC’s sectorspecialist Jan-Willem Sanders is niet verbaasd over de uitkomsten. ‘De chemische sector doet het goed, maar heeft te maken met een aantal grote uitdagingen.’ Sanders wijst erop dat de verschillen in de sector groot zijn. ‘We praten wereldwijd over heel verschillende type bedrijven variërend van de producenten van bulkchemicals en leveranciers van gespecialiseerde producten tot diensteninnovators. Deze bedrijven hebben allemaal een ander vooruitzicht. Een producent van plastic heeft misschien kopzorgen over de vraag hoe hij op korte termijn milieuvriendelijkere substituten op de markt kan brengen, terwijl een toeleverancier van bepaalde onderdelen voor zonnepanelen het tij juist helemaal mee heeft.’

Het belang van continue innovatie

Uit Chemicals Trends 2019 blijkt dat CEO’s grote invloed verwachten op hun bedrijf van zaken als product- en grondstofsubstitutie, decarbonisatie, energie-efficiëntie, circulaire concepten en bijbehorende wet- en regelgeving. Jan-Willem Sanders wijst erop dat bedrijven in de chemische sector altijd een langetermijnhorizon hanteren gezien de grote investeringen, die bovendien niet van de ene op de andere dag aan te passen of te vervangen zijn. Tegelijkertijd benadrukt hij het belang van het continu blijven evalueren van het portfolio, juist door de veranderende omstandigheden waarin chemiebedrijven werken: ‘wat is mijn mondiale footprint? Hoe en waar kan ik schoner en zuiniger produceren? Hoe oud zijn mijn assets?’

Druk om duurzaam te produceren is een kans

De druk vanuit regeringen om schoner te produceren, meer duurzame energie te gebruiken en om mee te werken aan oplossingen voor bijvoorbeeld bepaalde verpakkingsmaterialen zorgt volgens Sanders voor onrust, maar biedt ook kansen. Volgens hem loont het de moeite om goed te kijken naar de stimuleringsmaatregelen die de overheden (in Nederland, maar ook binnen de EU) biedt in het kader van duurzaam produceren. Jan-Willem Sanders: ‘Binnen alle ontwikkelingen op het gebied van sustainability heeft de chemische sector te maken met de “carrot” en de “stick” binnen het innovatie- en investeringsbeleid. Bedrijven moeten meer aandacht besteden aan negatieve gevolgen van bijvoorbeeld CO2-beprijzing naast het actiever gebruik en/of ontwikkelen van subsidieregelingen.’

Verder denkt hij dat duurzame productie ook een concurrentievoordeel kan opleveren. ‘In Europa is de milieuregelgeving veel strenger dan in Afrika of Azië. Maar ook daar wordt het onderwerp naar verwachting op langere termijn actueler. Dan is het een voordeel als je al helemaal klaar bent voor een nieuwe manier van produceren.’

'Chemiebedrijven moeten meer aandacht besteden aan de negatieve gevolgen van bijvoorbeeld CO2-beprijzing en tegelijkertijd actiever gebruik maken van subsidieregelingen'

Jan-Willem Sanders

Contact

Jan-Willem Sanders

Jan-Willem Sanders

Advisory Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 064 74 50

Volg ons