Vijf topprioriteiten voor transformatie bankenlandschap

13/07/20

Banken en kapitaalmarkten

Nu de beperkingen van de lockdown afnemen, kunnen het bankwezen en de kapitaalmarkten (B&CM) hun strategische focus verleggen naar hoe succesvol te zijn in de wereld na de coronacrisis. Dat is een uitdaging en tegelijkertijd een uitgelezen kans om de transformatie te versnellen en de waarde van B&CM-organisaties in de samenleving opnieuw te bevestigen, bleek tijdens een virtuele rondetafelbijeenkomst van PwC met banken.

Blijf relevant met adequate groeistrategie

Het bankenlandschap verandert voortdurend en in een snel tempo, voornamelijk door grote hoeveelheden regelgeving en de opmars van technologiebedrijven in de financiële sector. Ook wordt het geconfronteerd met uitdagingen rondom de duurzaamheid van businessmodellen. ‘Banken die relevant willen blijven moeten acties ondernemen en een adequate groeistrategie hanteren’, zegt Martijn Jansen, partner bij PwC en sectorleider voor banken en kapitaalmarkten. ‘De economische impact van Covid-19 heeft een nieuwe urgentie gecreëerd. Banken zullen hun strategieën razendsnel moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Daarbij verdienen vijf strategische overwegingen topprioriteit: banken moeten deel uitmaken van de oplossing en het vertrouwen herstellen, hun operaties actualiseren en optimaliseren, mogelijkheden tot transformatie benutten, acquisitie en samenwerking stimuleren en een evenwicht vinden tussen stabiliteit en groei.’

Meer duurzame strategische doelen

Hoewel het coronavirus nog steeds dagelijks menselijke en economische slachtoffers maakt, kunnen banken hun focus verleggen van crisismobilisatie en stabilisatie naar een nieuwe set van meer duurzame strategische doelen. ‘Tijdens onze virtuele rondetafelbijeenkomst met banken werd de verwachting uitgesproken dat we in Europa een aanhoudende recessie zullen zien die verschillende kwartalen duurt, voordat we weer terug zijn op het vorige niveau van het bruto binnenlands product’, vervolgt Jansen. ‘Waarschijnlijk zullen er minstens twee volle jaren beperkingen zijn voor investeringen en consumptie.’

Klimaatverandering en regelgeving blijven uitdaging

De coronacrisis zal het landschap van financiële diensten nog meer veranderen. De meest merkbare verandering komt van Green Deals en sustainable finance, voorspelt Jansen. ‘Ondanks de economische crisis blijft klimaatverandering op de agenda staan. Het groene groeibeleid zal meer gericht zijn op de toekomst en toezichthouders en overheden zullen dit verder stimuleren. Daarnaast zal het uitvoeren van op IFRS gebaseerde financiële verslaglegging voor toezichtdoeleinden een uitdaging blijven in deze turbulente economische tijd. Onder meer door algemene vragen over de betrouwbaarheid van deze modellen en het feit dat zij niet berekend zijn op de huidige extreme omstandigheden.’

Strategische heroverwegingen versterken operationele veerkracht

Martijn Jansen is ervan overtuigd dat de coronacrisis – net als andere crises – kansen biedt voor strategische heroverwegingen die de operationele veerkracht van banken versterkt, met innovatie en groei als gevolg. ‘Wij zijn van mening dat onze vijf prioriteiten een waardevol uitgangspunt vormen om door de crisis te navigeren, te profiteren van opkomende kansen en een goede en duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving.’

Contact

Martijn Jansen

Martijn Jansen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 131 19 08

Volg ons