Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Handboek jaarrekening 2021

Financiële verslaggeving in Nederland, jaarrekening 2021 is hét handboek voor iedereen die met (externe) financiële verslaggeving te maken heeft: accountants, controllers, administrateurs en andere financieel deskundigen. Hiermee heeft u een handzame en toegankelijke uitleg van de regelgeving over financiële verslaggeving, inclusief praktische voorbeelden en zichtbare referenties naar wetteksten en RJ-alinea’s.

Financiële verslaggeving in Nederland, jaarrekening 2021 gaat in op jaarrekeningen over verslagjaren die op of na 1 januari 2021 beginnen. Hierbij hebben wij gebruikgemaakt van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, jaareditie 2020. Alle veranderingen die tot 1 juni 2021 in de regelgeving voor de jaarverslaggeving zijn doorgevoerd, worden in dit handboek behandeld. Voor uw gemak hebben we ze bovendien samengevat in het eerste hoofdstuk.

Dit boek richt zich op Nederlandse wetgeving en de uitwerking daarvan in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In dit handboek vindt u tevens de hoofdlijnen van de International Financial Reporting Standards (IFRS) die in 2021 van kracht zijn, voor zover er belangrijke verschillen zijn tussen IFRS en de Nederlandse regelgeving.

Vanaf dit jaar is er geen hardcopy van het handboek financiële verslaggeving meer beschikbaar.


Om deze publicatie te kunnen downloaden, dient u onderstaand formulier in te vullen.


Contact

Hugo van den Ende

Hugo van den Ende

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 364 51 09

Volg ons