Operationele weerbaarheid vermogensbeheerders helpt tegen impact Covid-19

Visie voor middellange termijn

De Covid-19–pandemie heeft ook de Asset & Wealth Management (AWM)-sector geraakt. Nu de eerste klappen van de crisis zijn verwerkt, is het tijd dat vermogensbeheerders nadenken over de toekomst, vindt PwC-partner Patrick Heisen. ‘Het is nodig dat vermogensbeheerders nu een visie ontwikkelen voor de middellange termijn zodat hun operationele weerbaarheid verbetert.’

Hoe hebben vermogensbeheerders gereageerd op de Covid-19-crisis?

Patrick Heisen: ‘De prioriteit lag vanzelfsprekend allereerst bij het welzijn van de medewerkers. Daarnaast was er de noodzaak inzicht te krijgen in de gevolgen voor het portfoliomanagement (inclusief liquiditeitsmanagement) en om de continuïteit van de primaire processen en systemen te waarborgen.’

Kunnen de bedrijfsprocessen van vermogensbeheerders in de huidige omstandigheden doorgaan?

‘Dat lukt inderdaad, maar er is wel een grote inspanning geleverd om dat mogelijk te maken. Veel medewerkers moeten thuiswerken, met uitzondering van de zogenoemde kritische functies, en systemen moeten operationeel blijven. Wat de situatie voor vermogensbeheerders compliceert, is dat zij met een groot aantal partijen zaken doen, denk aan dataleveranciers, banken en andere financiële partijen. Vermogensbeheerders kunnen zelf wel hun processen goed op orde hebben, maar de vraag is in hoeverre dat ook zo is bij hun zakelijke partners. Verder wordt veel zorg besteed aan de communicatie met hun klanten zoals verzekeraars, pensioenfondsen en distributiepartners. Tenslotte zijn de eigen opbrengsten een punt van aandacht. De inkomsten van vermogensbeheerders zijn sterk gekoppeld aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Als die een neerwaartse trend laten zien, dan gaat ook de marktwaarde van het beheerde vermogen omlaag en daarmee ook de opbrengsten van de vermogensbeheerders. Dit werkt door in de totale financiële huishouding.’
 

Waren vermogensbeheerders goed voorbereid op deze crisis? 

‘Dat hangt af van hoe AWM-organisaties ervoor stonden voordat Covid-19 de kop op stak. We zien al een tijd dat er steeds meer druk komt op de bedrijfsvoering van vermogensbeheerders. Er is steeds meer vraag van klanten naar maatwerk van diensten, producten en manieren van rapporteren. Dit wordt mede ingegeven door verhoogde asset allocatie naar alternatieve strategieën, maar ook door verhoogde aandacht voor integratie van ESG in de beleggingen. Verder eisen beleggers steeds lagere kosten en hebben vermogensbeheerders te maken met nieuwe en strengere wet- en regelgeving. Het wordt steeds kostbaarder om compliant te zijn en te blijven. Wij wijzen er bij vermogensbeheerders al een tijd op dat het belangrijk is dat zij hun operationele modellen weerbaarder maken om aan de vele eisen van beleggers en toezichthouders te kunnen voldoen. Bedrijven die daarmee aan de slag zijn gegaan en keuzes hebben gemaakt, staan er op dit moment operationeel beduidend beter voor dan bedrijven die nog weinig hebben gedaan op dat gebied.’
 

'Met een impactanalyse kunnen bedrijven aan de hand van verschillende scenario’s inzicht verkrijgen in ontwikkelingen die zich eventueel kunnen voordoen.’

Patrick Heisen PwC

Wat bepaalt of een vermogensbeheerder de impact van deze crisis voelt? 

‘Vermogensbeheerders die lean and mean zijn, kunnen nu sneller en effectiever reageren. Ze zijn flexibel en daardoor beter opgewassen tegen de directe gevolgen van deze crisis. Complexe organisaties hebben het juist moeilijker. Vermogensbeheerders hebben de afgelopen jaren verschillende keuzes gemaakt en daarom zien we nu ook een grote diversiteit als het gaat om de effecten van de crisis bij afzonderlijke vermogensbeheerders.’

Wat kunnen AWM-bedrijven doen om de situatie beheersbaar te houden?

‘Vermogensbeheerders hebben nu vooral acties ondernomen voor de korte termijn. Ze hebben crisisteams in het leven geroepen en gezorgd voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat ze nu ook de vervolgstap zetten en starten met het maken van impactanalyses.’

Waarom zijn impactanalyses nu belangrijk?

‘Op dit moment weten we niet hoe lang deze situatie nog voortduurt. We weten niet hoe lang de maatregelen nog worden gehandhaafd en we weten niet hoe snel de bedrijvigheid weer op gang komt. Kortom, er is nog veel onduidelijk. Maar met een impactanalyse kunnen bedrijven aan de hand van verschillende scenario’s inzicht verkrijgen in ontwikkelingen die zich eventueel kunnen voordoen.’
 

Wat houdt zo’n impactanalyse in?

‘Vermogensbeheerders kunnen zich allerlei vragen stellen. Wat gaat deze situatie betekenen voor mijn beleggers? Hoe gaan zij zich gedragen? Willen zij anders gaan beleggen? Verandert de risicobereidheid? Gaat het belang van de ESG-doelstellingen toenemen of juist niet? Willen beleggers actief of passief beleggen? Hoe willen zij dat wordt gereageerd op de volatiliteit op de financiële markten? Daarnaast is digitalisering een belangrijk aspect. Willen klanten van vermogensbeheerders in de toekomst meer digitaal bediend worden? Gaat werken op afstand een trend worden? In het verlengde van die digitalisering moet er wellicht meer aandacht komen voor de vaardigheden van medewerkers? Tenslotte komt bij een impactanalyse de strategie aan bod. Wat zijn de gevolgen voor strategische keuzes die in het verleden zijn gemaakt of juist niet zijn gemaakt?  Al deze vragen en factoren worden vervolgens gecombineerd tot scenario’s die de effecten aangeven op de strategie, de risico’s en de financiën. Vervolgens kunnen vermogensbeheerders met deze informatie een visie ontwikkelen en plannen maken voor de middellange termijn. Ik heb er alle begrip voor dat vermogensbeheerders nu vooral bezig zijn met de huidige situatie van dag tot dag. Maar het moment is gekomen om vooruit te kijken. Door nu een visie te ontwikkelen, kunnen tijdig aanvullende maatregelen worden genomen zodat zij operationeel weerbaarder worden.’
 

Contact

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Volg ons