ESG is topprioriteit voor vermogensbeheerders

09/12/19

Asset and wealth management revolution

Vermogensbeheerders moeten hard aan de slag om in alle facetten van hun werk te gaan voldoen aan de ESG-criteria (Environment, Social, Governance). Uit een wereldwijd onderzoek van PwC onder beleggers, genaamd Asset and wealth management revolutionkomt ESG naar voren als een topprioriteit.

‘ESG is niet meer weg te denken’, vat Patrick Heisen van PwC een van de conclusies van het rapport samen. ‘Het is niet langer de vraag óf assetmanagers er iets mee moeten. De vraag die relevant is, is hoe ze ermee omgaan. ESG moet niet alleen verankerd zijn in de strategie en het businessmodel, maar ook in systemen, processen, risicomanagement, rapportage en alle andere aspecten van de dagelijkse operatie.’

Wetten dwingen institutionele beleggers rekening te houden met ESG

Voor het groeiende belang van ESG bestaan verschillende redenen. Om te beginnen dwingt nieuwe wet- en regelgeving institutionele beleggers ertoe rekening te houden met ESG-aspecten. De in 2017 herziene Europese richtlijn voor pensioenfonden IORP II bijvoorbeeld eist dat deze fondsen vanaf 2019 rapporteren of en hoe zij milieuaspecten, sociale factoren en governancefactoren geïntegreerd hebben in hun hele beleggingscyclus.

Ook de Solvency 2-richtlijn voor verzekeraars en het EU Action plan for financing sustainable growth zijn voorbeelden van nieuwe wet- en regelgeving. Dit laatste actieplan bevat regelgeving die financiële instellingen laat bijdragen aan de ambities van de Europese Commissie voor de financiering van duurzame en inclusieve groei, het beter managen van risico's van klimaatverandering, grondstoffenschaarste en sociale kwesties, en het bevorderen van transparantie en een langetermijnfocus bij financieringsbeslissingen.

Vermogensbeheerders nemen ESG mee in hun beslissingen

Een tweede reden voor het groeiende belang van ESG is de toenemende invloed op het rendement en risico van de diverse beleggingen. ‘Meer en meer vermogensbeheerders, en zeker de Nederlandse, zijn bezig ESG te integreren in hun beleggingsbeslissingen’, zegt Heisen. ‘Vroeger kon ESG nog worden afgedaan als iets wat je erbij deed om de wereld te verbeteren. Inmiddels toont onderzoek glashard aan dat als je bij de selectie van bedrijven rekening houdt met hun ESG-rating, dat een positieve impact heeft op het rendement van je beleggingen.’

Ook aan de andere kant van de medaille wordt ESG belangrijker: onderdeel van het risicomanagement van vermogensbeheerders is bijvoorbeeld het in kaart brengen van klimaatrisico's of nagaan hoe goed de portefeuille bestand is tegen een bepaald scenario voor de energietransitie.

Klanten vragen om implementeren ESG

De derde reden om ESG te implementeren in de bedrijfsvoering is dat klanten daarom vragen. ‘In Nederland bijvoorbeeld hebben pensioenfondsen en verzekeraars het Klimaatakkoord ondertekend en hebben ze zich onder meer verplicht vanaf 2022 te rapporteren over de klimaatimpact van hun beleggingen. Vanwege de omvang van de assets die deze partijen vertegenwoordigen - in Nederland zijn institutionele investeerders goed voor negentig procent van het belegde vermogen - legt een dergelijke verplichting een grote druk op assetmanagers. Dat stelt eisen aan vermogensbeheerders.’

'ESG moet niet alleen verankerd zijn in de strategie en het businessmodel, maar ook in systemen, processen, risicomanagement, rapportage en alle andere aspecten van de dagelijkse operatie.'

Patrick Heisen, PwC

ESG is niet alleen Europees feestje

De vraag is soms of ESG niet vooral een Europees feestje is. Het antwoord uit het eerder genoemde PwC-onderzoek is een duidelijk nee. Weliswaar kennen Europese investeerders aan ESG een hoger belang toe (7,8 op een schaal van 1 tot 10) dan Amerikaanse (6,6) en Aziatische investeerders (6,3), maar op elk continent komt ESG als een van de drie topprioriteiten uit de bus.

‘Ik vind vooral de uitkomst voor Azië opvallend en verheugend. Een paar jaar geleden zou ESG daar zeker niet in de top drie zijn geëindigd’, zegt Heisen. ‘Sommigen zien ESG inderdaad nog altijd als iets dat vooral Europa belangrijk vindt. Maar meer en meer mensen realiseren zich dat je geen believer hoeft te zijn om ESG serieus te nemen. Het wordt steeds duidelijker dat het meenemen van ESG-criteria in je beleggingsbeleid een positieve impact heeft op je financiële resultaten en het niet meenemen kan leiden tot financiële risico’s, maar ook tot reputatieschade.’

Als het onderzoek over vijf jaar herhaald zou worden, staat ESG dan nog steeds op plaats drie of wordt het nog belangrijker? ‘Naar mijn overtuiging wordt ESG dan niet langer apart gemeten, maar vormt het samen met risk & return één categorie. ESG wordt mainstream, je kunt over een paar jaar simpelweg niet meer denken over rendement en risico van beleggingen zonder ESG-aspecten daar integraal in mee te nemen.’

ESG vraagt wel om extra inspanning vermogensbeheerders

Het integreren van ESG in management-, investerings- en rapportageprocessen vraagt op veel gebieden echter een grote inspanning van vermogensbeheerders. ‘Een van de sleutels is data’, zegt Heisens collega Lex Huis in het Veld. ‘Alleen met eenduidigheid in data en de modellering en presentatie daarvan is het mogelijk een zinvol inzicht te krijgen in de prestaties op ESG. Bij onderwerpen als IT-integratie en de implementatie van IFRS hebben veel assetmanagers gemerkt hoe uitdagend het kan zijn om datakwaliteit en datamanagement op peil te krijgen. Het integreren van ESG vraagt echter nog meer van ze dan deze onderwerpen. De snelheid van wetgeving is aanzienlijk en de zichtbaarheid van de verandering is groter dan voorheen. Daarnaast is niet alleen een aanpassing van de instellingen nodig, maar zullen ook klanten en beleggers mee moeten transformeren. Alleen zo ontstaan uiteindelijk veranderingen in de reële economie’, aldus Huis in het Veld.

Vermogensbeheerders operationeel nog niet sterk genoeg

Een andere opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat vermogensbeheerders op het aspect operational strength het meest tekortschieten in vergelijking met de verwachtingen die institutionele investeerders op dat punt hebben. Tegelijk vinden deze investeerders dit het belangrijkste criterium in de beoordeling van assetmanagers. Deze uitkomst gecombineerd met de noodzakelijke ESG-implementatie maakt dat vermogensbeheerders zich sterk moeten focussen op het inrichten van een toekomstbestendig operating model. In een volgend artikel gaan we daar verder op in.

Contact

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Lex Huis in het Veld

Lex Huis in het Veld

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 53

Volg ons