Geactualiseerd implementatie-overzicht ATAD I en II

22/07/21

PwC Nederland heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van het overzicht van de implementatie van ATAD 1 en 2. Het nieuwe overzicht is een actualisering van het overzicht van juli 2020 en bevat informatie over de implementatie van de ATAD 1 en 2 regels in de nationale belastingwetgeving van de EU-lidstaten tot en met 13 juli 2021.

Uit het overzicht blijkt dat de meeste lidstaten de ATAD 1-regels hebben ingevoerd en momenteel toepassen. Deze regels moesten per 31 december 2018 zijn geïmplementeerd in de nationale belastingwetgeving van de lidstaten, maar de richtlijn biedt ruimte voor keuzes in de implementatie. Het overzicht maakt inzichtelijk welk land welke keuzes heeft gemaakt. Ook blijkt dat alle lidstaten de ‘anti-hybride’-regels van ATAD 2 hebben geïmplementeerd in hun wetgeving. De ‘omgekeerde hybride’-regel van ATAD 2 zal daarnaast vanaf 1 januari 2022 in de meeste lidstaten van toepassing zijn.

Wat betekent dit voor u?

Alle belastingplichtigen, vooral multinationale ondernemingen, moeten de geïmplementeerde ATAD-regels zorgvuldig bekijken en nagaan of en zo ja, hoe deze regels gevolgen hebben voor hen. Uw PwC-adviseur helpt u daar graag bij.

De publicatie is hier beschikbaar (in het Engels). Een uitgebreidere versie van dit artikel is beschikbaar in het Engels, zie hier.

Contact

Vassilis Dafnomilis

Vassilis Dafnomilis

Senior Manager Tax, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 399 87 29

Hein Vermeulen

Hein Vermeulen

Senior Tax Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 094 10 31

Volg ons