Looncriteria kennis- en arbeidsmigranten 2021

30/11/20

Kennis- en arbeidsmigranten moeten voldoen aan een looncriterium om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Deze looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Op basis van deze berekening worden de looncriteria vanaf 1 januari 2021 verhoogd.

Nieuwe bedragen

Met ingang van 1 januari 2021 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8 procent vakantiegeld:

  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.752 euro
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.484 euro
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.497 euro

De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn.

Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd naar 5.567 euro

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is 4.752 euro exclusief vakantiegeld.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Indien u als werkgever een buitenlandse werknemer tewerk wilt stellen als kennismigrant van ouder dan 30 jaar, dan moet u vanaf 1 januari 2021 rekening houden met het nieuwe criterium van EUR 4.752,00. Ook in geval van verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2021 zal aan het nieuwe looncriterium moeten worden voldaan.

Betalingswijze

Het gegarandeerde loon dient maandelijks giraal op een bankrekening op naam van de (kennis)migrant te worden overgemaakt.

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons