Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Brexit: ‘Grace period’ Britten eindigt op 1 oktober 2021

24/09/21

Op 1 oktober 2021 eindigt de zogenaamde ‘grace period’ voor Britten die voor 1 januari 2021 in Nederland woonden. Dit betekent dat zij vanaf deze datum geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland, tenzij zij een geldige verblijfsdocument hebben ontvangen of voor 1 oktober 2021 daarvoor een aanvraag hebben ingediend.

Wel hebben Britten tot 1 oktober 2022 de mogelijkheid om alsnog een verblijfsdocument aan te vragen. In haar kamerbrief van 3 september 2021 heeft Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aangegeven dat hiermee rekening wordt gehouden met de ca. 2.000 Britten die nog geen verblijfsdocument hebben aangevraagd. 

Britse burgers en hun familieleden die voor 1 januari 2021 in Nederland ingeschreven en woonachtig waren, hadden eerder tot en met 30 juni 2021 de tijd om een verblijfsdocument aan te vragen. Dit is vervolgens verlengd tot 1 oktober 2021. Volgens Broekers-Knol is besloten om deze periode niet opnieuw te verlengen omdat anders het signaal kan uitgaan dat het aanvragen van een Brexit-verblijfsdocument ‘weinig urgentie heeft.’ De beëindiging van de ‘grace period’ houdt in dat de verblijfsstatus van Britten, die voor 1 oktober 2021 geen verblijfsdocument hebben aangevraagd, wijzigt van rechtmatig naar onrechtmatig. Dit kan dit vergaande gevolgen hebben, waaronder verlies van het recht om in Nederland te werken zonder tewerkstellingsvergunning.

Wel wil het kabinet de gevolgen van het te laat indienen van een aanvraag zoveel mogelijk beperken. Om die reden is besloten om aanvragen die voor 1 oktober 2022 worden ingediend alsnog in behandeling te nemen. Mocht er aan de voorwaarden worden voldaan dan wordt een Brexit-verblijfsdocument afgegeven en wordt het verblijf met terugwerkende kracht weer rechtmatig. Na deze periode van 12 maanden, dus per 1 oktober 2022, komt er een einde aan dit soepele beleid. Hierop geldt één uitzondering; dat betreft Britten die op 1 oktober a.s. minderjarig zijn en wanneer zij 18 jaar zijn een Brexit-verblijfsdocument aanvragen. Dit is om ervoor te zorgen dat nalatigheid van de ouders niet voor rekening komt van de kinderen.

Het soepele beleid geldt overigens volgens de IND ook voor grensarbeiders die voor 1 januari 2021 als zodanig in Nederland werkzaam waren. Maar ook deze groep werknemers mogen alleen in Nederland werken indien zij een geldige grensarbeider document hebben ontvangen of voor 1 oktober 2021 een aanvraag hiervoor hebben ingediend.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Werkgevers waren al verplicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor Britse werknemers die na 1 januari 2021 naar Nederland waren gekomen. Deze tewerkstellingsvergunningplicht geldt vanaf 1 oktober ook voor werknemers die voor 1 januari 2021 in Nederland woonachtig waren, tenzij zij in het bezit zijn van een geldige Brexit-verblijfsdocument of een hebben aangevraagd.

Op basis van de Wet arbeid vreemdelingen dienen werkgevers bewijs hiervan in hun bestanden te hebben indien er een controle is van de Inspectie SZW.

Het is aanbevolen om alle Britse werknemers zo snel mogelijk te identificeren en ervoor te zorgen dat de nodige vergunningen (tijdig) zijn aangevraagd. Als werkgever dient u dit actief te verifiëren om een eventuele boete voor illegale tewerkstelling te vermijden. 

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons