Amendementen versobering 30%-regeling aangenomen

27/10/23

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 19 december 2023.

Er is door de Tweede Kamer zowel een amendement aangenomen om de 30%-regeling te versoberen als een amendement om de partiële buitenlandse belastingplicht af te schaffen.

Het amendement ter versobering van de 30%-regeling regelt dat per 1 januari 2024 de 30%-regeling voor nieuwe aanvragen slechts voor de eerste 20 maanden voor ten hoogste 30% van het belastbare loon kan worden toegepast. In de daaropvolgende 20 maanden kan de regeling tot ten hoogste 20% van het belastbare loon worden toegepast. De 20 maanden daaropvolgend slechts tot ten hoogste 10% van het belastbare loon. Na 60 maanden is de maximale looptijd van de 30%-regeling verstreken. 

Het tweede amendement regelt de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht per 2025. Er geldt een overgangsregeling voor expats, die al vóór 1 januari 2024 gebruik (kunnen) maken van deze faciliteit. Zij kunnen uiterlijk tot en met 2026 gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht.

 

Man werkt aan bureau

Versobering 30%-regeling

Het amendement ter versobering van de 30%-regeling regelt een verdere inperking van de 30%-regeling. Sinds 1 januari 2019 kan de 30%-regeling nog maar voor vijf jaar worden gebruikt en per 1 januari 2024 kan de 30%-regeling nog slechts worden toegepast tot maximaal de WNT-norm (2024: 233.000 euro). 

Dit amendement regelt daarbovenop dat de 30%-regeling zoals wij die nu kennen, waarbij 30% van het belastbare loon onbelast blijft, enkel nog de eerste 20 maanden op die manier toegepast kan worden. Na de eerste 20 maanden blijft nog 20% onbelast en na wederom 20 maanden nog 10%. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor nieuwe werknemers waarvoor de 30%-regeling kan worden toegepast. 

Bij een 30%-regeling beschikking met een kortere looptijd dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en perioden. 

Overgangsregeling versobering 30%-regeling

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genieten waarvoor deze werknemers in het bezit waren van een beschikking 30%-regeling. Deze versobering heeft geen impact op expats die al vóór 1 januari 2024 gebruikmaken van de 30%-regeling. Indien de toepassing van de 30%-regeling ondertussen wordt verbroken, geldt de overgangsregeling niet meer. 

Mogelijkheid om werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden

In plaats van het toepassen van de 30%-regeling kan worden gekozen voor het vergoeden van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten (ET-kosten). De werkgever moet deze kosten dan wel kunnen aantonen. De kosten moeten daarnaast ook per werknemer bijgehouden worden in de loonadministratie. Het vergoeden van de werkelijke ET-kosten kan een geschikt alternatief zijn voor toekomstige expats die hogere ET-kosten hebben dan het forfait. De keuze voor de toepassing van de werkelijke vergoeding of het forfait dient voor een kalenderjaar genomen te worden, met uitzondering van de eerste vier maanden van het eerste jaar van de tewerkstelling.

Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht

Naast bovenstaande versobering, wordt ook de partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft, dit zal per 2025 gebeuren. Wanneer een werknemer in Nederland woont en gebruik maakt van de 30%-regeling, kan in de aangifte inkomstenbelasting gebruik worden gemaakt van de partiële buitenlandse belastingplicht. Dat houdt in dat deze persoon voor box 2 en box 3 wordt gezien als buitenlands belastingplichtige, ondanks een fiscale woonplaats in Nederland. 

Er geldt een overgangsregeling, waardoor nog uiterlijk tot en met 31 december 2026 gebruik kan worden gemaakt van deze fiscale regeling als die uiterlijk op 31 december 2023 al kon worden toegepast. 

 

Wat betekent dit voor uw organisatie?

De 30%-regeling wordt met deze aangenomen amendementen wederom verder versoberd. Het is van belang om hier als organisatie van bewust te zijn bij het aantrekken van expats die mogelijk aanspraak maken op de 30%-regeling. 

Daarnaast zal de versobering van de 30%-regeling de administratiedruk verhogen. Per werknemer met een 30%-regeling zal immers scherp in de gaten gehouden moeten worden dat na elke 20 maanden het percentage aan vrijstelling wijzigt. Dit zal ook in de salarisverwerking moeten worden doorgevoerd. Verder gelden voor beide amendementen overgangsregelingen die gemonitord moeten worden. 

Uw PwC-adviseur denkt graag met u mee over de gevolgen van deze amendementen en mogelijke alternatieven die u aan expats kan bieden. 

Tot slot merken wij op dat het Pakket Belastingplan 2024, waar deze amendementen onderdeel van zijn, op 19 december 2023 zijn goedgekeurd door de Eerste Kamer.

 

Contact us

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Maaike Sips

Maaike Sips

Senior Manager Knowledge Centre Tax, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 5375 55 65

Emina Mujkic

Emina Mujkic

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 396 55 63

Volg ons