Akkoord uitstel startdatum btw-pakket e-commerce: 1 juli 2021

11/08/20

Op 22 juli 2020 is het besluit tot uitstel van de startdatum van btw-pakket e-commerce door de Raad aangenomen. Het gaat om uitstel tot 1 juli 2021, zes maanden na de eerder overeengekomen startdatum van 1 januari 2021.

Over dit voorstel publiceerden we al eerder: 'Beantwoording Kamervragen uitstel btw-regels voor e-commerce' en 'Voorstel tot uitstel inwerkingtreding EU btw-e-commerce pakket'.

Over dit uitstel van zes maanden wordt door de groep Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk en Malta als verklaring expliciet toegevoegd dat verder uitstel voor dit deel van het btw-pakket voor hen onacceptabel is. Dit in verband met de noodzaak om de btw-inkomsten van de lidstaten te beschermen, te komen tot gelijke concurrentievoorwaarden voor de betrokken bedrijven en om de administratieve lasten voor hen tot een minimum te beperken. 

Nederland en Duitsland zijn akkoord gegaan, maar hebben als verklaring toegevoegd toch voorstander te blijven van verder uitstel tot 1 januari 2022. Zij merken op dat het goed zou zijn dat de Europese Commissie op een nieuw moment, bijvoorbeeld begin 2021, de stand van zaken van deze btw-regelgeving evalueert.

Contact

Bertjan Janzen

Bertjan Janzen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 129 02 20

Volg ons