Privacy Expert Support

Het stroomlijnen van privacy voor langdurig succes met behulp van de experts van PwC

Privacy is een niet meer weg te denken realiteit geworden in het huidige digitale landschap. Organisaties met het vermogen om zich aan te passen en verder te gaan dan alleen naleving van de regelgeving, kunnen van privacy een strategisch voordeel maken dat vertrouwen kan kweken, transparantie kan bevorderen en groei kan stimuleren. Om organisaties in staat te stellen dit strategische voordeel te behalen en tegelijkertijd de kracht van data te benutten, is het leggen van een sterke basis voor de dagelijkse privacy-activiteiten van een organisatie van cruciaal belang.

Het bouwen van veerkrachtige privacy-activiteiten houdt in dat privacy wordt ingezet als een strategisch bedrijfsmiddel, uitdagingen worden omgezet in kansen voor verbetering en innovatie. Deze verschuiving in perspectief is cruciaal voor privacy teams die in hun dagelijkse activiteiten vaak te maken hebben met een grote hoeveelheid  taken, waaronder:

  • Privacy Beoordelingen opzetten en uitvoeren, zoals Data Protection Impact Assessments (DPIA's), Transfer Impact Assessments (TIA's) en Legitimate Interest Assessments (LIA's)

  • Zorgen voor een juiste registratie van verwerkingsactiviteiten (RoPA)

  • Trainingen en bewustwordingsprogramma's uitvoeren om een privacy bewuste cultuur te bevorderen

  • Verzoeken van betrokkenen afhandelen om hun rechten te handhaven

  • Privacy by Design-principes implementeren in het ontwerp en de architectuur van IT-systemen, processen en producten

  • Het ontwikkelen van een uitgebreid plan om te reageren op inbreuken in verband met persoonsgegevens om nadelige gevolgen tot een minimum te beperken en naleving van de wet te garanderen

  • Een privacybeleid opstellen en herzien om begrip en naleving ervan te garanderen

  • De privacyrisico's van externe leveranciers beoordelen en beheren

Deze en meer privacy-activiteiten zijn van essentieel belang voor een succesvolle privacy strategie en dienen als de basis voor een sterk fundament voor toekomstige activiteiten en het gehele privacyprogramma. Bij het uitvoeren van deze activiteiten moeten privacy teams een goed begrip hebben van de huidige trends, de behoeften van de organisatie en de wettelijke verplichtingen.  Zo kunnen persoonlijke gegevens effectief worden gebruikt en kan persoonlijke informatie worden beschermd.

Bij het navigeren door het landschap van gegevensbescherming kan het helpen om deskundige begeleiding in te schakelen.Deze begeleiding vergroot de mogelijkheden van het inzetten van data en verzekert tegelijkertijd dat het vertrouwen van de klant wordt gewaarborgd. Zo worden de fijne kneepjes van privacybeheer omgevormd tot een strategische motor voor groei en innovatie. PwC's privacy deskundigen beschikken over multidisciplinaire expertise en zorgen voor de blik van buitenaf die organisaties helpt om privacystrategieën te herzien, te anticiperen op cruciale privacy-initiatieven en er prioriteiten aan toe te kennen. Zo kan uiteindelijk het fundament van privacyprogramma's goed worden opgebouwd.

Wilt u meer te weten komen over Privacy Expert Support

Contact us

Bram van Tiel

Bram van Tiel

Partner Cybersecurity & Dataprivacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 243 29 62

Angeli Hoekstra

Angeli Hoekstra

Partner Cybersecurity & Privacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 086 15 22

Mimoent Haddouti

Mimoent Haddouti

Cybersecurity Partner, PwC Netherlands

Volg ons