Privacy by Design

Privacy by Design integreren in uw transformatie

In het huidige digitale landschap is Privacy by Design cruciaal voor het succes van uw organisatie en het gaat verder dan een wettelijke verplichting. Door in een vroeg stadium de privacy-vereisten te ontwerpen voorkomt het fouten in een later stadium en helpt het om de time-to-market te verkorten, maar het kan u ook een concurrentievoordeel opleveren doordat het vertrouwen met uw klanten en andere belanghebbenden wordt versterkt. Dit is vooral belangrijk omdat klanten zich steeds meer bewust worden van privacyoverwegingen in de digitale wereld.

Om te begrijpen hoe Privacy by Design op de juiste manier kan worden geïntegreerd in de levenscyclus van het product of de dienst, moeten organisaties weten wat het inhoudt, welke interventies of beoordelingen nodig zijn bij elk onderdeel van de ontwikkeling en hoe organisaties dit effectief kunnen implementeren. 

Daarnaast vereist het ook een duidelijke positionering binnen de organisatie van het 'waarom', het 'wat' en het 'hoe' van Privacy by Design. Het 'waarom' heeft betrekking op het positioneren van Privacy by Design binnen de organisatie en het verkrijgen van de buy-in van relevante belanghebbenden. Het 'wat' vereist het begrijpen en in kaart brengen van de levenscyclus van product- of dienstontwikkeling binnen de organisatie en het identificeren van mogelijkheden om privacyoverwegingen aan de orde te stellen. Het 'hoe' houdt in dat de organisatie wordt voorzien van effectieve hulpmiddelen (inclusief training) waarmee Privacy by Design kan worden ingebed in de organisatie.

Wanneer Privacy by Design op de juiste manier wordt geïmplementeerd, biedt het een richtlijn voor besluitvorming, gaat het op proactieve wijze om met overwegingen op het gebied van gegevensbescherming zonder concessies te doen aan de functionaliteit en creëert het kwaliteit en vertrouwen voor uw klanten en andere belanghebbenden op het gebied van privacy en gegevensbescherming. 

PwC's multidisciplinaire aanpak en expertise kunnen uw organisatie ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van processen en kaders die afgestemd zijn op uw behoeften, terwijl de risico's voor gegevensbescherming vroeg in het ontwikkelingsproces worden geïdentificeerd en worden aangepakt. Wij maken gebruik van onze jarenlange ervaring in het ondersteunen van organisaties en rusten uw organisatie uit met de aanpak en de tools om gegevensbeschermingsmaatregelen proactief in te voeren, zodat een doeltreffende bescherming wordt gewaarborgd en tegelijkertijd kostenefficiënt wordt gewerkt.

Wilt u meer te weten komen over Privacy by Design?

Contact us

Bram van Tiel

Bram van Tiel

Partner Cybersecurity & Dataprivacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 243 29 62

Angeli Hoekstra

Angeli Hoekstra

Partner Cybersecurity & Privacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 086 15 22

Mimoent Haddouti

Mimoent Haddouti

Cybersecurity Partner, PwC Netherlands

Volg ons