Customer Growth Strategy

Ontwikkelingen zoals technologische vooruitgang, schaarste, veranderingen in regelgeving en demografische verschuivingen hebben een grote impact op bedrijven. Nieuwe businessmodels ontstaan zoals platformisering, ecosystemen en 'as a service'-businessmodels.

Wij helpen onze klanten bij het ontwerpen van klantstrategieën die waarde creëren op basis van de onderliggende behoeften van de klant en de gewenste resultaten. We zorgen ervoor dat het wordt ondersteund door data en experience design om gedifferentieerde ervaringen op te bouwen die in lijn zijn met de merkbelofte. Deze nieuwe klantstrategieën omvatten vandaag de dag een verandering in het bedrijfs- en servicemodel. Met onze aanpak van strategie tot implementatie hebben we de juiste expertise in huis om samen met u deze reis te beginnen.

Als u uw strategie-, prijs-, verkoop- en servicemodellen verder wilt ontwikkelen, kunnen we u hierbij helpen door:

  • Het vernieuwen van uw klantervaring en het onderliggende businessmodel om groei en loyaliteit te stimuleren.
  • Te ondersteunen bij het in kaart brengen van  wie uw klanten zijn en hoe u ze kunt segmenteren met alle (nieuwe) beschikbare gegevens.
  • Uw servicemodel en het ondersteunende bedieningsmodel te ontwerpen en te implementeren om de door u gewenste klantervaring te kunnen leveren.
  • Het co-creëren van (innovatieve) klantgerichte waardeproposities, producten en diensten om zo in te spelen op veranderende klantbehoeften.
  • U te helpen met uw strategie te onderbouwen met klantinzicht en analyse en te integreren met end-to-end klant- of gebruikerservaring.

Til marketing, prijsbeleid, verkoop en service in het digitale tijdperk naar een hoger niveau

Ook het verkoop-, marketing- en prijsbeleid wordt geraakt bij de digitale transformatie. Het is zaak dit efficiënt en effectief te managen. Dit vraagt om aanpassingen van het businessmodel, geoptimaliseerde product- en serviceportfolio's en nieuwe digitale processen die inspelen op de veranderende vraag en gedrag van de klant.

PwC is uw ideale consultingpartner voor alle klantspecifieke vraagstukken. ‘Nieuwe digitale technologieën, -platforms en -verkoopkanalen’ vereisen een holistische aanpak. Dit vraagt in veel gevallen om een herinrichting van de marketing-, verkoop- en servicefuncties in het bedrijf.

Vernieuwing betekent dat we samen met u werken aan nieuwe operationele modellen van deze bedrijfsonderdelen en een implementatie- of transformatieplan ontwikkelen. PwC klanten waarderen vooral onze kwantitatieve en kwalitatieve strategie-aanpak en onze branchespecifieke commercial excellence-aanpak, die ook een belangrijke bijdrage levert. Binnen een kort tijdsbestek kunnen klanten al het volgende niveau van professionalisering en digitalisering bereiken in hun marketing, sales en service organisatie. Elke stap omvat een uitgebreide kwantificering van alle mogelijkheden en kosten, evenals sectorspecifieke, lokale benchmarking op basis van onze internationale PwC-databases.

Contact

Pieter Verheijen

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 207 82 13

Volg ons