Geautomatiseerde onderbouwing van interne financiering

Een digitaal platform voor financiële en fiscale modellering geven een internationaal hygiëne- en gezondheidsbedrijf houvast bij het verstrekken van interne leningen.

Wat was het probleem?

Het internationale hygiëne- en gezondheidsbedrijf heeft in Nederland een interne bank opgezet die leningen verstrekt aan de groepsmaatschappijen van het bedrijf in verschillende landen. Volgens de belastingregels moeten groepsmaatschappijen met elkaar handelen zoals ze dat met derde partijen zouden doen. Dit betekent onder meer dat een lening gepaard moet gaan met berekeningen van de kredietbeoordeling, financieringsruimte en het bepalen van een zakelijke rente. Hoe kan deze organisatie deze complexe, financieel gedreven analyses optimaal uitvoeren en daarbij ook nog het overzicht houden van de nieuwe earnings stripping rules die in Europese landen ingevoerd worden per 1 januari 2019? 

Wat was de oplossing?

Onze specialisten op het gebied van transfer pricing leverden digitale modules waarmee de kredietbeoordeling, de financieringsruimte en de impact van de nieuwe renteaftrekbeperkingen worden berekend. Deze analysetools presenteerden we in het Financial Drawing Board (FDB), het digitale platform van PwC voor financiële en fiscale modellering. We voerden de financiële cijfers en de verwachtingen van het hygiëne- en gezondheidsbedrijf in en kwamen zo tot specifieke berekeningen voor de onderneming. We maakte deze digitale tooling onderdeel van een breder robuust financieel beleid. Hierdoor worden discussies met de fiscus over de zakelijkheid van leningen geminimaliseerd, net als het risico op niet-aftrekbare rente.

Wat was het resultaat?

Het bedrijf kan nu eenvoudig interne leningen vormgeven die voldoen aan de eisen van de regelgever en de verwachtingen van de Belastingdienst. Voordat een lening wordt verstrekt, kan het bedrijf in FDB de hoofdsom of de voorwaarden wijzigen en gevisualiseerde scenario’s vergelijken. De digitale modellen genereren vanzelf een kredietbeoordeling, de financieringsruimte en de impact van de lening op de financiële cijfers. Ook ziet het hygiëne- en gezondheidsbedrijf in een oogopslag of het bedrijf de renteaftrekdrempel overschrijdt in de verschillende landen waar het opereert. Met deze tooling als onderdeel van een doordacht beleid beschikt het bedrijf over een efficiënte en optimale onderbouwing voor elke interne lening.

Contact

Omar Moerer

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 24 75

Volg ons