Digitaal dashboard geeft luchtvaartmaatschappij beter beeld van arbeidsvoorwaarden

Met behulp van een geavanceerd digitaal dashboard heeft deze luchtvaartmaatschappij een duidelijk overzicht over de verschillende arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf. Ze kan nu beter en sneller beslissingen nemen op het gebied van arbeid en beloning.

Wat was het probleem?

Het personeel van de luchtvaartmaatschappij werkt onder verschillende arbeidsvoorwaarden en medewerkers kennen vaak verschillende complexe regelingen. Ze had daarom behoefte aan een duidelijk overzicht op meerdere niveaus. Doordat de gegevens over arbeidsvoorwaarden zich in verschillende systemen bevinden, was het - handmatig - combineren van deze data voor de luchtvaartmaatschappij een bewerkelijke en tijdrovende klus. 

Wat was de oplossing?

Om tot een oplossing te komen, maakten specialisten van PwC voor de luchtvaartmaatschappij gebruik van het zogenoemde compensation & benefits-dashboard. In deze digitale tool vertaalden we alle gegevens over arbeidsvoorwaarden uit de loonaangifte, de HR- en de payrolldatabase in visualisaties. Daardoor ontstond er een duidelijk inzicht in de huidige arbeidsvoorwaarden, de opbouw van het personeelsbestand en de belastingnaleving. Doordat het dashboard gebaseerd is op standaard beschikbare databronnen kan het elke maand worden geactualiseerd. 

Wat is het resultaat?

Met behulp van het dasboard is de luchtvaartmaatschappij nu in staat snel inzicht te krijgen in relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeid en beloning. Daarnaast kan de luchtvaartmaatschappij sneller bijzonderheden en afwijkingen signaleren. Ze is nu beter in staat op feiten gebaseerde beslissingen te nemen als het gaat om arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij een veranderende behoefte van de werknemers of bij cao-onderhandelingen.

Contact

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 68

Magdalene Vliegenthart-den Hartogh

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 18 95

Volg ons