Laaggeletterdheid: een maatschappelijk probleem

Menselijk kapitaal is een van de belangrijkste drijfveren van onze kenniseconomie. Met de snelle verspreiding van nieuwe technologieën veranderen de benodigde vaardigheden voor de beroepsbevolking voortdurend. Het fundament van deze vereisten zijn schrijf-, lees- en rekenvaardigheden op minimaal lagereschoolniveau. Wat zijn de gevolgen van laaggeletterdheid in de huidige gedigitaliseerde wereld? Wat zijn de kosten van laaggeletterdheid voor de samenleving? En wat kunnen ondernemingen doen om laaggeletterden te begeleiden op het pad naar de toekomst? Lees er meer over in onze Europe Monitor.

Voorbij de economische piekniveaus?

In deze monitor kijken we ook naar andere economische ontwikkelingen. Na een uitstekend 2017 lijkt dit jaar de groei van economische bedrijvigheid in Europa wat af te nemen in overeenstemming met eerdere verwachtingen. In maart van dit jaar stagneerde de opwaartse trend van het consumentenvertrouwen en daalde de indicator voor het zakelijke klimaat in de Eurozone. De recente ontwikkelingen in deze indicatoren suggereren dat consumptieve uitgaven en investeringen in 2018 minder uitbundig zullen zijn dan in 2017. Beide indicatoren bevinden zich echter nog op het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Dit ondersteunt de verwachting dat dit jaar de economische groei zal doorzetten.

 

Monetair beleid wijkt verder af van VS

Tegen deze economische achtergrond blijft de inflatie gering gedurende 2018. Rond 2019 wordt een stijging van het prijspeil verwacht, onder meer als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. De ECB zal het monetaire beleid nog ruim houden, waardoor het verschil in monetair beleid met de VS zal toenemen. De Federal Reserve zal namelijk naar verwachting de rente dit jaar drie keer verhogen.

 

De staat van de Belgische economie

Geleidelijk komt ook de Belgische economie op stoom en lijkt ze aansluiting te vinden bij het groeitempo van de rest van Europa. Het positieve momentum wordt ondersteunt door een groeiend vertrouwen onder producenten en consumenten. Hogere publieke uitgaven zullen eveneens een bijdrage leveren. Een grotere uitdaging is om de Belgische achterstand terug te dringen ten opzichte van buurlanden op het vlak van productiviteit.

 

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons