Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

De economie in Europa in 2018-2022

Economische groei blijft, maar vlakt af

De huidige positieve economische trend blijft voortduren, al verwachten we dat de sterke groei afvlakt. In 2017 groeide het BBP in de EU met 2,3 procent sterker dan de verwachtingen. Wij denken dat de groei van het BBP afneemt tot 2,1 procent in 2018 en 1,9 procent in 2019. Nederland, Oostenrijk en Duitsland zullen naar verwachting beter presteren dan andere EU-landen, maar ook in deze drie landen zullen de groeicijfers zich na 2018 stabiliseren.

Consumenten geven meer uit

Het economische herstel in de Eurozone komt voort uit de toegenomen uitgaven van consumenten. De consumentenuitgaven blijven stijgen in 2018 en de jaren daarna, maar in een langzamer tempo. Het herstel van de werkgelegenheid is de belangrijkste oorzaak van de toenemende consumentenuitgaven, samen met de structurele hervormingen op het gebied van lonen of het beleid gericht op banengroei in specifieke EU-landen. Ondanks de verwachting dat de werkeloosheid in de EU zal dalen tot zeven procent in 2019, blijft dit cijfer relatief hoog. Dit beïnvloedt zowel de consumentenuitgaven als de welvaart.

Gebrek aan structurele hervormingen

Een andere factor die de economische groei op de middellange termijn kan vertragen, is het gebrek aan structurele hervormingen in de EU. Denk daarbij aan het wegnemen van financiële en fiscale knelpunten die tijdens de crisis naar voren zijn gekomen, potentieel overgewaardeerde activa, de stijging van de momenteel extreem lage rentes en de effecten van protectionisme op de wereldhandel.

Gebrek aan structurele hervormingen

In Europa dragen de consumptiegoederensector en de maak- en auto-industrie de komende jaren het meeste bij aan het nationale BBP, in termen van toegevoegde waarde. De sectoren waarin wij de hoogste groei verwachten, zijn dienstverlening, technologie, media en entertainment, en financiën.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons