De economie en duurzaamheid

30/09/20

Internationale integratie van energiesystemen essentieel voor energietransitie

De Green Deal, de routekaart van de Europese Commissie naar een emissieloze en circulaire economie in 2050, vereist dat we de manier waarop we energie produceren en verbruiken veranderen. Deze energietransitie is alleen mogelijk als systemen in de energiesector integreren. In deze Europe Monitor belichten we de vier aspecten die we in acht moeten nemen voor een succesvolle integratie van energiesystemen.

Macro-economische update

Volgens de verwachtingen bereikten in het tweede kwartaal van 2020 diverse macro-economische indicatoren een nieuw dieptepunt. Nu een snel herstel niet meer in het verschiet ligt, is de vraag of de tweede helft van 2020 beter zal zijn dan de eerste helft. In deze uitgave van de Europe Monitor belichten we de werkloosheid, de overheidsuitgaven en de gevolgen van een economische achterstand op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Economische ontwikkelingen Duitsland

De overheidsmaatregelen om de economische gevolgen van Covid-19 te beperken hebben ook in Duitsland een aanzienlijke invloed op de werkloosheid, de insolventie en de consumptieve bestedingen. Als we vooruitkijken zijn de economische stabilisatie van de handelspartners van Duitsland en het geleidelijk afbouwen van de tijdelijke overheidssteun beslissende factoren voor de economische ontwikkelingen gedurende 2020 en daarna.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons