Europe Monitor juni 2020

Vanuit het economisch bureau van PwC brengen we regelmatig de macro-economische ontwikkelingen in Europa in kaart. In deze nieuwe Europe Monitor bekijken we hoe ons gedrag de verspreiding van het Covid-19-virus en de impact op de macro-economie beïnvloedt.

De macro-economie en Covid-19

We kunnen ons allemaal machteloos voelen in de confrontatie met het Covid-19-virus, maar onderzoek toont aan dat ons gedrag een groot verschil kan maken bij de verspreiding en de impact van de pandemie.

 

In deze uitgave van de Europe Monitor lichten we verder toe hoe ons gedrag de economische gevolgen van een pandemie beïnvloedt en wat dit betekent voor de publieke reactie hierop. We geven verder antwoorden op vragen als: op wat voor soort besmettelijke ziekten zou het publieke domein zich moeten richten? Maakt de reactie van mensen het uitsterven van een ziekte meer of minder waarschijnlijk? Vormt menselijk handelen bij een pandemie een reden voor overheidsingrijpen?

 

Lees meer

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons