European Economic Outlook 2020

Vanuit het economisch bureau van PwC brengen we regelmatig de macro-economische ontwikkelingen in Europa in kaart. In de nieuwe Europe Monitor kijken vooruit naar 2020 en bespreken we de economische verwachtingen.

Wat heeft 2020 voor Europa in petto?

Wat brengt de toekomst voor Europa? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze European Outlook 2020. In een tijd waarin stagnatie steeds waarschijnlijker is in de westerse economieën, houdt een focus op economische groei en andere macro-economische indicatoren stand. Maar deze focus gaat gepaard met meer genuanceerde standpunten over wat deze indicatoren moeten ondervangen. Deze heroverweging van macro-economische maatstaven, zoals het bruto binnenlands product en de inflatie, volgen vanuit het besef dat we in een andere of nieuwe economie leven.

Met het vergrijzen van de bevolking, een constante daling van het arbeidsaanbod en een stijging van de afhankelijkheidsratio lijkt de oplossing te liggen in meer investeringen in de productieve capaciteit en het ontsluiten van het potentieel van technologische innovaties. Van essentieel belang hierbij zijn investeringen in vast kapitaal, onderzoek en ontwikkeling, en de reductie van zowel afval als vervuiling.

Lees meer

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons