Train de online trainer

Inhouse training

Inhouse training

Neem contact met ons op

Online werkvormen oefenen en ervaren

Online leren en trainen kan dezelfde impact hebben als de fysieke, klassikale training, als je je maar op de juiste dingen concentreert. Uit onze ervaring blijkt dat voor een impactvolle online training andere vaardigheden en werkvormen nodig zijn dan voor klassikale trainingen. Deze training geeft u de kans om heel praktisch te oefenen en te ervaren wat voor u als online trainer werkt.

'Een veilige manier om nieuwe online werkvormen te oefenen en zo zelfverzekerder te worden als online trainer!'

PwC’s Academy

Over deze training

De training gaat onder meer in op

 • verbeteren van uw online (digitale) presentatievaardigheden;
 • experimenteren en ondervinden wat wel en niet werkt in een online training;
 • oefenen met verschillende soorten online werkvormen en energizers;
 • creëren van betrokkenheid en interactie tijdens een online training.

Na afloop van de training

 • bent u in staat impactvolle online werkvormen te kiezen en deze ook toe te passen;
 • weet u wat wel en niet werkt in een online training;
 • heeft u vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor het geven van een online training.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor trainers die nog weinig ervaring hebben met het geven van online trainingen en de vaardigheden willen oefenen die nodig zijn om een impactvolle training, met voldoende zelfvertrouwen, neer te zetten.

Wie zijn de trainers?

Onze trainers zijn werkzaam als learning advisor en ervaren train-de-trainer facilitator bij PwC en hebben ruime kennis en ervaring met het geven van online trainingen.

Datum

Voor deze training is nog geen nieuwe datum gepland.

Programma

Trainingstijden 13.00 –  16.00 uur.

Oefenen en ervaren staan centraal in deze training. Daarom is het programma als volgt opgebouwd.

Vooraf:

U krijgt een online werkvorm toegewezen, die u kunt voorbereiden om tijdens de training te kunnen uitvoeren

Tijdens de training:

Blok 1: Introductie

 • Ervaren van vormen voor online kennismaken en opstarten
 • Inventariseren van leerdoelen deelnemers

Blok 2: Werkvormen en didactiek

 • In subgroepen oefenen met de vooraf voorbereide online werkvormen
 • Persoonlijke tips en tops voor uw didactische uitvoering

Blok 3: Met vertrouwen voor de camera

 • Tips voor goed online ‘voor de dag komen’
 • Oefenen in subgroepen, met focus op uw presentatievaardigheid

Blok 4: Afsluiting

 • Ervaren van vormen voor online samenvatten en evalueren

PE- Portfolio registeraccountants (RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons