Diversity & Inclusion: Opzetten en professionaliseren van medewerkersnetwerken

Inhouse training

Inhouse training

Neem contact met ons op

Steeds meer organisaties kennen medewerkersnetwerken of diversiteitsnetwerken om enerzijds uitdagingen te adresseren die bepaalde groepen in de organisatie kunnen ervaren en/of anderzijds gelijkgestemden met elkaar in contact te brengen. Een medewerkersnetwerk of diversiteitsnetwerk biedt een platform voor medewerkers die zich verenigen vanuit een specifiek gemeenschappelijk kenmerk. Dit kan verschillende vormen aannemen zoals leeftijd, genderidentiteit, culturele achtergrond, arbeidsuitdaging, seksuele oriëntatie of levensfase. Uit onderzoek blijkt dat medewerkersnetwerken bijdragen aan meer inclusie in hun organisatie.

PwC NL heeft vijf medewerkersnetwerken die de diversiteit binnen de firma representeren (WomenNL, Shine, Ability, Connected Cultures en YoungPwC). De PwC netwerken hebben gemerkt dat veel organisaties meer willen leren over hoe PwC NL deze netwerken heeft opgezet en hoe zij iets soortgelijks in hun eigen organisatie zouden kunnen toepassen. Connected Cultures heeft daarom het initiatief genomen om de ‘Employee Network Expansion Toolkit’ op te stellen, waarin best practices en ervaringen staan voor het opzetten en professionaliseren van medewerkersnetwerken.

Deze training is een verlengde van de ‘Employee Network Expansion Toolkit’ en leert deelnemers hoe zij met behulp van medewerkersnetwerken inclusie en diversiteit in hun eigen organisatie kunnen vergroten. De training staat o.a. stil bij de toegevoegde waarde van medewerkersnetwerken, het opzetten van een governance structuur ervan, het organiseren van support en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers middels interventies. 

Deze training kan in het Nederlands en Engels worden gegeven

Over deze training

De training gaat onder meer in op

 • Het belang en de toegevoegde waarde van medewerkersnetwerken
 • De bijdrage van medewerkersnetwerken aan diversiteit en inclusie
 • Handvatten voor het opzetten van de governance structuur van medewerkersnetwerken
 • Handvatten voor het professionaliseren van medewerkersnetwerk middels reporting en support
 • Retentie en betrokkenheid vergroten van medewerkers door gerichte activiteiten en interventies

Na afloop van de training

Na het afronden van deze training, kun je….

 • De toegevoegde waarde inzien van een medewerkersnetwerk binnen de context van diversiteit, inclusie en equity.
 • De toegevoegde waarde van medewerkersnetwerken bij het stimuleren van inclusie en beloning bij medewerkers herkennen
 • Het vermogen van medewerkersnetwerken herkennen om bij te dragen aan doelstellingen ten aanzien van diversiteit en inclusie.
 • De governance structuur van je netwerk, rapportage structuur, support om een netwerk op te zetten en randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden inzichtelijk maken.
 • Een medewerkersnetwerk dusdanig opzetten dat het zijn doelen op een zo effectief mogelijke manier bereikt.
 • Zichtbaarheid, betrokkenheid en continuïteit van een medewerkersnetwerk binnen een organisatie creëren.
 • Inspiratie opdoen voor eigen initiatieven en interventies.

Voor wie is de training geschikt?

Organisaties die handvatten nodig hebben bij het opzetten en/of professionaliseren van een medewerkersnetwerk. Specifiek is de training geschikt voor: 

 • D&I managers / leads
 • D&I specialists
 • HR managers
 • Leden medewerkersnetwerken
 • Leden OR.

Wie zijn de trainers?

 • De trainers zijn werkzaam als adviseur binnen PwC en hebben ruime kennis van en ervaring binnen verschillende sectoren op het gebied van organisatievraagstukken, diversiteit en inclusie. Het merendeel van de trainers maakt deel uit van een medewerkersnetwerk en hebben ruime ervaring in het verzorgen van trainingen en doelgerichte presentaties.

E-learnings

Breng uw D&I basiskennis op peil

U ontvangt toegang tot ons leerplatform. In uw eigen tijd volgt u de diversity & inclusion e-learning module.

Wij adviseren u de module vóór de sessie te doorlopen, zodat u optimaal kunt deelnemen aan de klassikale sessie.

Fysieke sessie met D&I experts

Opzetten en professionaliseren van medewerkersnetwerken.

Onder leiding van onze D&I-experts richt u zich het vergroten van diversiteit en inclusie met behulp van mederwerksnetwerken. De training staat o.a. stil bij de toegevoegde waarde van medewerkersnetwerken, het opzetten van een governance structuur ervan, het organiseren van support en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers middels interventies. 

Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons