Duurzaamheid en ESG voor toezichthouders, beleidsbepalers en bestuurders in de Publieke Sector

Inhouse training

Inhouse training
 

Neem contact met ons op

Duurzaamheid is een belangrijke strategische pijler voor de publieke sector. Hoewel het voor de meeste publieke instellingen (nog) niet verplicht is, kunnen de kaders van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de publieke sector helpen bij het structureren van de niet-financiële verslaggeving. In uw bestuurlijke rol dient u niet enkel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, maar is ook uw visie en duurzame strategie onmisbaar voor het voortbestaan van uw organisatie. 

Om deze belangrijke uitdaging aan te gaan, biedt PwC’s Academy een leerprogramma voor toezichthouders, beleidsbepalers en bestuurders in de publieke sector. Het programma geeft u de nodige kennis over de toenemende ESG eisen, ook in het licht van de Sustainable Development Goals (SDGs). We behandelen vragen, zoals: hoe transparant wilt uw organisatie zijn als het gaat om niet-financiële verslaggeving en hoe pakt u dat aan? Tijdens het programma maken we de individuele doorvertaling naar uw organisatie en situatie.

Duurzaamheid voor de financiële professional binnen de publieke sector

Inhoud & opbouw van het leerprogramma

Dit leerprogramma is uitermate geschikt om te volgen met andere publieke instellingen uit uw regio of (sub)sector. Daarnaast kunnen we samen het programma voor uw instelling(en) waar gewenst aanpassen en op maat maken.


(optioneel) E-learnings (2 uur)

Breng uw ESG basiskennis op peil. 

U ontvangt toegang tot ons leerplatform. In uw eigen tijd volgt u naar keuze een aantal e-learning modules:  

 • Wat is ESG (Nederlands) 

 • Stakeholder expectations (Engels) 

 • Double materiality (Engels)  

 • Corporate Sustainability Reporting Directive (Engels)

Duur: 2 uur

In de e-learnings komen onderwerpen aan bod die tijdens de fysieke sessie worden besproken. Wij adviseren u de modules vóór de sessie te doorlopen, zodat u optimaal kunt deelnemen aan de fysieke sessie.

Fysieke sessie met ESG-experts (3 uur)

Fysieke sessie

Onder leiding van onze ESG-experts uit de publieke sector wordt er dieper ingegaan op duurzaamheid/ESG ontwikkelingen en de vertaling hiervan naar uw organisatie. Daarnaast begrijpt u welke rol u kan innemen op het gebied van duurzaamheid/ESG voor uw organisatie in de publieke sector.  

Duur: 3 uur

Over deze training

Na afloop van dit leerprogramma

 • heeft u de nodige basiskennis over duurzaamheids-/ESG ontwikkelingen in de publieke sector; 
 • heeft u inzicht in de verbinding tussen de SDG’s en CSRD; 

 • bent u bekend met de ESG-rapportageverplichtingen (EU regelgeving, zoals CSRD, EU Taxonomy en CSDDD) en de gevolgen voor de publieke sector;

 • bent u bekend met het raamwerk dat helpt om (duurzaamheids)risico’s en de financiële gevolgen daarvan in kaart te brengen;

 • kunt u de dubbele materialiteitsanalyse uitleggen;

 • begrijpt u welke rol u kan innemen op het gebied van duurzaamheid/ESG voor uw organisatie in de publieke sector;

 • kunt een dialoog voeren met belanghebbenden/stakeholderanalyse uitvoeren.

Voor wie?

Dit programma is voor toezichthouders, beleidsbepalers en bestuurders in de publieke sector. 
We maken het programma specifiek voor uw doelgroep.

Wie zijn de trainers?

Het leerprogramma wordt georganiseerd en gefaciliteerd door onze ESG-experts. De trainers hebben ruime expertise op diverse gebieden gerelateerd aan ESG in de publieke sector. De ESG-experts ondersteunen dagelijks instellingen bij onder meer de integratie van ESG in hun organisatiemodel, de implementatie van ESG-regelgeving/nieuwe ESG-gerichte processen in organisaties en het opzetten en verbeteren van ESG-rapportage naar stakeholders.

Inhouse training

Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u deze training voor uw organisatie op maat laten maken? Wij bespreken graag met u uw leerdoelen, de casuïstiek en de gewenste leerresultaten. Ook de duur, datum en locatie van de training stellen wij in overleg met u vast. Op basis van een voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Programma

15.00 - 15.15 uur              Welkom & Introductie
15.15 - 15.30 uur De hoofdlijnen van de oorsprong van duurzaamheid en ESG reporting
15.30 - 15.45 uur De hoofdlijnen van de oorsprong van ESG reporting
15.45 - 16.30 uur De relatie tussen de SDG’s, EU Green Deal, CSRD en CSDDD
16.30 - 16.45 uur Pauze
16.45 - 17.30 uur Dubbele materialiteitsanalyse: theorie en de koppeling naar strategie van uw instelling
17.30 - 17.45 uur Next steps voor uw instelling
17.45 - 18.00 uur Afsluiting

*De tijden van het programma kunnen worden aangepast.

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact us

Laura Koning

Learning Consultant, PwC Netherlands

Tel: +31 63 977 34 63

Volg ons