Onze visie op leren

Begin met het toepassen in de praktijk als uitgangspunt

Leren is vaak het effectiefst als het geleerde snel kan worden toegepast. Is het dan niet logisch om het leren zo dicht mogelijk op het moment van gebruik aan te bieden? Onze opleidingsvisie is daarom gestoeld op ervaringsgericht leren. 

Deelnemers ervaren en experimenteren zelf om tot nieuwe inzichten te komen en een duurzame gedragsverandering te realiseren. In het verlengde daarvan passen wij het zogeheten 70:20:10 principe toe. Dit houdt in dat 70% van de leeractiviteiten door ervaringen uit de eigen werkomgeving plaatsvindt. 20% van de leertijd is bedoeld voor feedback, coaching en het delen van best practices. De resterende 10% wordt besteed aan klassikale trainingen en het lezen van passende literatuur. 

Onze visie op leren
70/20/10 interventies

We zijn gewend om vanuit die 10% een oplossing te bedenken voor een uitdaging binnen de organisatie. Die oplossing is dan vaak: een klassikale training óf een elearn. Maar, dit levert niet altijd de meest effectieve oplossing voor de uitdaging die de organisatie daadwerkelijk heeft. Leeroplossingen in de ‘70’ en de ‘20’ zouden effectievere en snellere oplossingen kunnen leveren voor die specifieke uitdaging. 

Wij beginnen daarom bij het ontwerp van de oplossingen met het analyseren van de uitdaging, de leerdoelstellingen en de 70:20:10 opties met het grootste verwachte effect. Daarbij is het belangrijk om oog te hebben voor het totaal: waarschijnlijk een mix aan interventies op 70, 20 en 10. Wij zien voor het leren ook een belangrijke rol voor collega's van onze deelnemers. Hiervoor zetten wij in onze programma’s overbruggende leervormen in zoals intervisie, leren van anderen, coaching en self assessments. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren van leren, daarom bieden wij diverse leervormen aan om mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen in vaardigheden, kennis en gedrag gedurende onze programma’s en trajecten.

Co-creatie

Wij geloven daarnaast ook sterk in co-creatie. Door samen te werken met onze klant ontwikkelen we een leeroplossing waarbij de context optimaal gerelateerd is aan de organisatie en relevant is voor individuele deelnemers. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de training. Om het effect van een training te maximaliseren, leggen we voor de trainingsdagen de nadruk op het bepalen van doelen en verwachtingen, het vaststellen van kennisniveaus en het kiezen van de juiste trainingsvormen. Na afloop van de training ligt de focus op de overdracht van opgedane kennis en ervaring naar de werkvloer, de evaluatie van de training zelf en de gerealiseerde resultaten bij de deelnemers.

Co-creatie samen werken naar een oplossing

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons