Journey voor internal auditors

Van de basics van internal audit tot het goed onderbouwen van soft controls

De internal auditor ontwikkelt zich in hoog tempo van ‘assurance provider’ naar ‘trusted advisor’. Van de auditor wordt verlangd om analyses en perspectieven te geven op uitdagingen in de organisatie en verbetervoorstellen op het gebied van risicomanagement te doen. Bent u klaar om pro-actief strategisch advies te geven en waarde toe te voegen aan uw organisatie?

Voorbeeld journey voor internal auditors

 

Learning Journey

Bekijk

1. Internal audit - back to basics

< Back

< Back
[+] Read More

"Het werkgebied van de internal auditor is continu in ontwikkeling. Deze journey helpt auditors het beste uit zichzelf te halen door ze in staat te stellen zich mee te ontwikkelen en ze de handvatten te geven dit in de toekomst te kunnen blijven doen."

Magda Chrysoulis-Stegeman (director the Academy)

Waarde toevoegen in een disruptieve omgeving.

Nieuwe regelgeving, een veranderend business model, privacy dreigingen, technologische vooruitgang en financiële uitdagingen liggen steeds meer op het speelveld van de internal auditor. De journey voor internal auditors biedt u state-of-the-art inzicht op deze gebieden en bereidt u voor om een waardevolle rol te kunnen spelen in het anticiperen en reageren op veranderingen in de markt.

 

 

 

  

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons