Nederlandse energie intensieve industrie binnen Europa harder geraakt door energiecrisis

AMSTERDAM - De Nederlandse energie intensieve industrie wordt binnen Europa heel hard getroffen door de wereldwijde energiecrisis. Bedrijven in metalen, chemicaliën en gewas en veeteelt krijgen het flink te verduren. Een daling van enkele procenten op de winstmarge kan een groot impact hebben op de levensvatbaarheid van zo’n bedrijf. Als de energieprijzen en de energiemix niet veranderen wordt het concurrentievermogen van Europese en Nederlandse bedrijven, vooral in energie intensieve sectoren, verder aangetast, wat kan leiden tot enorme verschuivingen in de economische structuur en weglek naar het buitenland. Dit blijkt uit de Business Impact Energy Prices analyse van PwC Strategy&. 

Door de grote afhankelijkheid van gas worden veel Nederlandse sectoren harder geraakt. Fabrikanten van metalen (71 procent), chemicaliën (87 procent), gewas en dierlijke productie (81 procent) zien hun productiekosten fors oplopen. Opvallend is dat Nederlandse fabrikanten van gewas en veeteelt de hoogste stijging van productiekosten hebben in heel Europa. “We hebben deze analyse toegepast op 60 subsectoren in 19 landen. Ons model maakt de impact - en consequenties op de winstmarges - van de stijgende energiekosten en de stijging van de daarop volgende andere productiekosten inzichtelijk. Dit zijn de gevolgen als de kosten op dit hoge niveau blijven en de energiemix in Nederland niet verandert”, zegt Gulbahar Tezel, PwC-partner en energie expert. In een jaar tijd is de prijs van gas verdrievoudigd.  Gas vormt in Nederland een relatief groot deel van de energiemix, waardoor Nederland extra hard wordt getroffen. Andere landen in Europa, zoals Frankrijk en Duitsland, worden relatief minder hard getroffen door een groter aandeel kernenergie in de energiemix.

Energiecrisis heeft grote impact op winstmarge van Nederlands bedrijfsleven

Wanneer we kijken naar winstmarges, scoort de industrie in Nederland grotendeels onder het EU-gemiddelde. De kostenstijging van 71 procent in de metaalindustrie zorgt voor een winstmarge daling van 10 procent-punt. De winstmarge voor bedrijven in de gewas en veeteelt daalt met wel 12 procent-punt, toch blijft de winstmarge voor deze sector gemiddeld nog positief met 7 procent. Door de hoge kosten is de winstmarge voor bedrijven die actief zijn in de houtindustrie, metaal en chemicaliën inmiddels negatief.

In de hele EU zullen energie intensieve industrieën zoals de metaalindustrie, de mineralen industrie en de chemische industrie variabele kostenstijgingen van 40 tot 50 procent zien. Omdat het voor EU-landen lastiger wordt om aan gas te komen, zorgt het ervoor dat hun productie minder concurrerend wordt op de wereldmarkt, terwijl de invoer in de EU kosten concurrerend wordt. Tezel: “De huidige energiecrisis onderstreept het belang van een gediversifieerde energiemix voor Nederland en Europa. Meer capaciteit van duurzame energiebronnen is niet alleen goed voor onze klimaatdoelen, maar verlaagt ook onze afhankelijkheid aan olie, gas en kolen.”

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Monique de Jong

Persvoorlichter, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 329 88 53

Femke Alsemgeest

Persvoorlichter, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 52 26

Niels Wiertz

Persvoorlichter, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 395 89 68

Volg ons