Zakelijke contacten

Verzamelen van persoonsgegevens

PwC NL verwerkt persoonsgegevens over contacten (bestaande-, potentiële PwC-klanten en / of daarmee verbonden personen) met behulp van een klantrelatie beheersysteem (de "PwC CRM").

Het verzamelen van persoonsgegevens over contacten en de toevoeging van die persoonsgegeven aan de PwC CRM wordt geïnitieerd door een PwC-gebruiker en omvat naam, werkgeversnaam, titel, telefoon, e-mail en andere zakelijke contactgegevens. Daarnaast kan de PwC CRM gegevens verzamelen van PwC e-mail (naam van de afzender, naam van de ontvanger, datum en tijd) en agenda (naam van de organisator, naam van de deelnemer, datum en tijd van de gebeurtenis) met betrekking tot interacties tussen PwC-gebruikers en contactpersonen of derde partijen.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens met betrekking tot zakelijke contacten kunnen worden gebruikt op basis van een gerechtvaardigd belang van PwC NL en het gerechtvaardigd belang van andere PwC-member firms voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren en ontwikkelen van onze werkzaamheden en diensten. We kunnen persoonsgegevens verwerken voor onze bedrijfsvoering, waaronder:
  • Het beheer van onze relatie met klanten;
  • Het ontwikkelen van onze bedrijven en diensten (zoals het identificeren van de behoeften van klanten, het verbeteren van de dienstverlening en om meer te leren over een klant of een mogelijke kans op een klantrelatie die interessant zijn voor ons of andere leden van het PwC netwerk); 
  • Analyse en evaluatie van de kwaliteit van de interacties tussen ons en een contactpersoon. De PwC CRM gebruikt een algoritme om te helpen bij deze analyse en de rangorde is primair gebaseerd op frequentie, duur, recentheid en responstijd van de interactie;
  • het uitvoeren van analyses, inclusief het produceren van statistieken voor het PwC NL management, zoals over trends, relatiekaarten, sales intelligence en vooruitgang ten opzichte van zakelijke account doelen;
  • onderhouden en gebruiken van IT-systemen;
  • het hosten of faciliteren van het hosten van evenementen; en
  • beheer van onze website en van onze systemen en applicaties.

 • Informatie verstrekken over ons en ons dienstenpakket
 • Tenzij ons wordt gevraagd dit niet te doen, gebruiken we de contactgegevens van onze klanten om informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die van belang is. Dit betreft bijvoorbeeld updates en inzichten in de branche, andere diensten die mogelijk relevant zijn en uitnodigen voor evenementen.

Leden van het PwC netwerk verkopen geen persoonsgegevens uit het PwC CRM aan derde partijen zonder voorafgaand toestemming aan betrokkenen te vragen.

Dataretentie

Persoonsgegevens worden bewaard binnen de PwC CRM zolang we een relatie met een zakelijke contactpersoon hebben of met zijn/ haar organisatie en zolang wij daarvan een dossier moeten bijhouden.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard als langere bewaartermijnen zijn vereist op grond van wet- of regelgeving en/ of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer en hoe we persoonsgegevens en verwerkingslocaties delen

De PwC CRM tooling wordt geleverd door Salesforce en wordt gehost binnen Microsoft Azure in datacenters binnen de Europese Unie. De informatie in de PwC CRM kan worden geraadpleegd door leden van het PwC netwerk voor de hierboven beschreven doeleinden. Klik hier voor meer informatie over locaties van onze PwC member firms. Meer informatie over externe organisaties (zoals IT-serviceproviders) die door PwC NL worden gebruikt, wordt hier verstrekt.

 • Informatie verstrekken over ons en ons dienstenpakket

 • Tenzij ons wordt gevraagd dit niet te doen, gebruiken we de contactgegevens van onze klanten om informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die van belang is. Dit betreft bijvoorbeeld updates en inzichten in de branche, andere diensten die mogelijk relevant zijn en uitnodigen voor evenementen.

 • Informatie verstrekken over ons en ons dienstenpakket

 • Tenzij ons wordt gevraagd dit niet te doen, gebruiken we de contactgegevens van onze klanten om informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die van belang is. Dit betreft bijvoorbeeld updates en inzichten in de branche, andere diensten die mogelijk relevant zijn en uitnodigen voor evenementen.

 • Contact

  Data Protection Office

  OGC, PwC Netherlands

  Volg ons