Leveranciers

Leveranciers (inclusief onderaannemers en personen verbonden aan onze leveranciers of onderaannemers)

Verzamelen van persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze leveranciers (inclusief onderaannemers en personen die banden hebben met onze leveranciers en onderaannemers) om de relatie, het contract, de diensten van onze leveranciers te organiseren en, waar relevant, professionele diensten aan onze klanten te leveren. De persoonsgegevens zijn over het algemeen visitekaart gegevens en omvatten naam, werkgever naam, telefoon, e-mail en andere zakelijke contactgegevens en de communicatie met ons.

Gebruik van persoonsgegevens
We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om diensten te ontvangen
  Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot onze leveranciers en hun personeel indien nodig om de services te ontvangen. Wanneer een leverancier ons bijvoorbeeld voorziet in faciliteitenbeheer of andere uitbestede diensten, zullen we persoonsgegevens verwerken van die personen die diensten aan ons leveren.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens door ons is noodzakelijk om de diensten te ontvangen.

 • Professionele diensten aanbieden aan klanten
  Wanneer een leverancier ons helpt om professionele diensten aan onze klanten te leveren, verwerken we persoonsgegevens over de personen die betrokken zijn bij het verlenen van de diensten om onze relatie met de leverancier en de relevante personen te beheren en te beheren en om onze diensten aan onze klanten te bieden ( bijvoorbeeld, waar onze leverancier mensen levert om met ons samen te werken als onderdeel van een PwC NL-team dat professionele diensten aan onze klanten levert).
  Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang
  Deze verwerking van persoonsgegevens door ons is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het verlenen van professionele diensten en van  onze klant bij het ontvangen van professionele diensten.

 • Het beheren en ontwikkelen van onze bedrijven en diensten
  We kunnen persoonsgegevens verwerken voor onze bedrijfsvoering, waaronder:

  • het beheren van onze relatie met leveranciers;

  • ontwikkeling van onze bedrijven en diensten (zoals het identificeren van de behoeften van klanten en verbeteringen in de dienstverlening);

  • onderhouden en gebruiken van IT-systemen;

  • het hosten of faciliteren van evenementen; en

  • beheer van onze website en systemen en applicaties.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het beheren en ontwikkelen van onze activiteiten en diensten.

 • Beveiliging, kwaliteit en risicobeheeractiviteiten
  We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om de informatie van onze en onze klanten (inclusief persoonlijke gegevens) te beschermen, waaronder het detecteren, onderzoeken en oplossen van beveiligingsrisico's. Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt als onderdeel van de beveiligingsmonitoring die we ondernemen; bijvoorbeeld geautomatiseerde scans om schadelijke e-mails te identificeren. We hebben beleid en procedures ingesteld om de kwaliteit van onze services te bewaken en risico's te beheren met betrekking tot onze leveranciers. Wij verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens als onderdeel van onze leverancierscontracten. We houden toezicht op de geleverde diensten voor kwaliteitsdoeleinden, waaronder het verwerken van persoonlijke gegevens.
  Wettelijke Grondslag: legitieme belangen
  Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die wij nastreven om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen, risico's voor onze onderneming te beheersen en de kwaliteit van de services te controleren.

 • Informatie verstrekken over ons en ons dienstenpakket
  Tenzij ons wordt gevraagd dit niet te doen, gebruiken we zakelijke contactgegevens om informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die van belang is voor ons en onze services. Bijvoorbeeld updates en inzichten in de branche, andere services die mogelijk relevant zijn en uitnodigen voor evenementen.
  Wettelijke grondslag: legitieme belangen
  Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die wij nastreven om onze zaken en diensten te promoten.

 • Voldoen aan alle vereisten van wet- en regelgeving of een beroepsorganisatie waarvan wij lid zijn
  Zoals bij elke aanbieder van professionele services, zijn we onderworpen aan wettelijke, regelgevende en professionele verplichtingen. We moeten bepaalde gegevens bijhouden om aan te tonen dat onze services worden geleverd in overeenstemming met die verplichtingen en die records kunnen persoonlijke gegevens bevatten.
  Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting of legitieme belangen
  Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting; Wanneer we bijvoorbeeld due diligence-onderzoeken van leveranciers uitvoeren en we geen wettelijke verplichting hebben, hebben we een rechtmatig belang bij het verwerken van persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke of professionele verplichtingen te voldoen.

Dataretentie

We bewaren de door ons verwerkte persoonsgegevens zolang als nodig wordt geacht voor het doel waarvoor deze is verzameld (inclusief zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving). Persoonsgegevens over onze contacten bij leveranciers zullen worden bewaard zolang dit nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden (bijv. zolang als we een relatie met een contact hebben of moeten bijhouden), die voor de duur van onze relatie met een contact of hun organisatie) en vervolgens verwijderd in overeenstemming met ons verwijderings- en retentiebeleid.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard, waarbij langere bewaartermijnen zijn vereist door wet- of regelgeving en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer en hoe we persoonlijke gegevens en verwerkingslocaties delen
Meer informatie over de processors (zoals IT-serviceproviders) die door PwC NL en verwerkingslocaties worden gebruikt, wordt hier verstrekt. We kunnen andere organisaties gebruiken om ons te helpen onze diensten te leveren zoals overeengekomen met onze klant op een engagement-specifieke basis.

Contact

Data Protection Office

OGC, PwC Netherlands

Volg ons