PwC Utrecht

PwC werkt samen met u aan een sterker Utrecht

Utrechtse ondernemers maken Utrecht tot een stad met veel sterke punten. De kansen en uitdagingen liggen in Utrecht voor het oprapen. Als stad met een menselijke maat in het hart van het land, met een bloeiende kenniseconomie, uitstekend onderwijs, een bruisende cultuursector en veel creativiteit heeft Utrecht goud in handen.

De samenwerking tussen bedrijven onderling, met kennisinstellingen en de overheid zou echter veel beter kunnen. Het is een belangrijke voorwaarde om Utrecht een plaats in de spotlights te geven. Focus op het leggen van verbindingen tussen de verschillende sectoren en gezamenlijk actief werken aan een sterker Utrecht. Wij willen een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de stad en Utrecht helpen de plek te geven die het verdient. Een sterker Utrecht is zowel goed voor u als ondernemer als ook voor ons.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Onze overtuiging is dat wij ondernemers helpen bij de verschillende groeifasen van hun onderneming om uiteindelijk persoonlijke ambities waar te maken. Starters met ambitie en groeimogelijkheden (fase 1) zullen ons treffen als participant van Utrecht Inc. en de UOA. Ondernemers in een doorgroeifase (fase 2) hebben weer hele andere thema’s die wij vanuit onze participatie in het platform Port4Growth proactief oppakken. Vanuit de samenwerking met Port4Growth is ondermeer het programma Groeiversneller ontstaan specifiek voor ondernemers met een groeiambitie in 5 jaar van circa 5 tot 20 miljoen euro omzet. Onze brede kennis en ervaring en vooral de samenwerking tussen de verschillende expertises komen nog meer tot zijn recht bij de middelgrote ondernemingen in fase 3 en 4 (internationale) groei, consolidatie en overdracht.

Onze werkwijze

We kiezen in ons contact voor een persoonlijke en betrokken aanpak. U wordt niets wijzer van PwC’ers die allemaal hetzelfde zijn en alleen vanuit de vakinhoudelijke kant de relatie opbouwen en onderhouden. We hebben specialisten en adviseurs in huis die gezamenlijk het merk PwC uitdragen met een sterk inlevingsvermogen in uw specifieke situatie en omstandigheden. Gaat u met ons in zee, dan krijgt u een PwC’er die bij u past.

Onze contacten in de regio

Omdat het leggen van verbindingen zo belangrijk is voor de regio Utrecht doen we zoveel als mogelijk om die samenwerking te bevorderen. Zo zijn we medeoprichter van de Utrecht Development Board (UDB), een onafhankelijke adviesraad, die de stad Utrecht helpt om haar potentieel ten volle te realiseren. De samenwerking tussen lokale leiders, gemeente, culturele, maatschappelijke, medische en onderwijssector en het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. De UDB zal die samenwerking bevorderen en waar mogelijk versnellen. Daarnaast zijn we lid van Skillcity, een businessnetwerk dat zorgt voor verbinding tussen diverse IT-ondernemingen en ondernemers in regio Utrecht. Om onze maatschappelijke betrokkenheid bij de stad en de regio vorm te geven, ondersteunen wij verschillende activiteiten, zoals de Singelloop Utrecht, het Business Peloton Utrecht en De Slinger Utrecht en hebben we het boek ‘De Rooie Droath’ uitgegeven, waarin Herman van Veen zijn herinneringen aan Utrecht beschrijft. Verder houden we geregeld rondetafelbijeenkomsten en seminars waar ondernemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen over actuele onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Philip Vossenberg

Meer informatie?

Wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Aarzel niet en neem 
contact op met Philip Vossenberg.

Contact

Philip Vossenberg

Philip Vossenberg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 41 72

Volg ons