Stichting What Matters 2U

Met What Matters 2U ondersteunt PwC de collega's in hun maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn trots op al onze collega's die zich inzetten voor het goede doel. Door de partners van PwC is daarom in 2012 de stichting What Matters 2U in het leven geroepen. Via What Matters 2U geven we de maatschappelijke organisaties/projecten waar onze collega’s zich voor inzetten een financieel steuntje in de rug door middel van een donatie. De stichting reikt twee soorten rewards uit: de What Matters 2U Action Reward en de What Matters 2U Donation. De Action Reward is voor een eenmalige inzet, bijvoorbeeld het meedoen aan een marathon om geld op te halen voor een goed doel. De What Matters 2U Donation wordt uitgereikt aan PwC’ers die zich structureel inzetten voor een organisatie, bijvoorbeeld als vaste vrijwilliger.

Sinds 2013 zijn er meer dan 400 donaties uitgereikt door stichting What Matters 2U. Daarmee hebben meer dan 200 maatschappelijke organisaties een donatie vanuit stichting What Matters 2U ontvangen.

Playback of this video is not currently available

0:01:52

PwC en Only Friends

What Matters 2U Publieksprijs 2022

What Matters 2U Publieksprijs 2022

Elk jaar reikt Stichting What Matters 2U op de nationale dag van de vrijwilliger (7 december) de ‘publieksprijs’ uit, om al het goede werk van onze PwC collega's te vieren. De publieksprijs is een prijs die wordt uitgereikt aan een maatschappelijke organisatie, die in het afgelopen jaar een donatie vanuit WM2U heeft gekregen. De winnaar wordt gekozen door de PwC collega’s. Dit evenement wordt bijgewoond door vele maatschappelijke organisaties die de mogelijkheid krijgen om met elkaar in contact te komen en zo de basis te leggen voor toekomstige samenwerkingen.

Vorig jaar was de Voedselbank Amsterdam Noord de winnaar van de publieksprijs en ontvingen zij een donatie ter waarde van €2,500.

Ook dit jaar wordt de publieksprijs op 7 december uitgereikt aan de stichting met de meeste stemmen.

Maatschappelijke organisaties die een What Matters 2U Donation hebben ontvangen

Stichting Buurtbuik

Stichting BuurtBuik redt voedsel van verspilling door resten op te halen bij horeca, supermarkten en groenteboeren. Vervolgens koken ze met én voor buurtbewoners maaltijden. Buurtbewoners komen bijeen, helpen elkaar een handje en redden voedsel van de afvalbak, wat samen zorgt voor een betere sfeer in de buurt.

Stichting Lakisama

Stichting Lakisama heeft als doel om kinderen en jongeren in lagere inkomens economieën te ondersteunen. Dit doen zij door bijvoorbeeld het schoolgeld te betalen, kleine leningen te verstrekken en de kinderen en jongeren lokale mentoren aan te bieden. In tijden van corona heeft Lakisama gezorgd voor internet voor de kinderen en de schoolboeken betaalt, zodat de kinderen thuis onderwijs konden volgen.

Young leaders community

Stichting Young Leaders Community (YLC) is een beweging van jonge ambitieuze leiders met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond, die hun talent en passie inzetten voor een sterker en mooier Nederland.

Stichting Usher Syndroom

Het ushersyndroom is een aandoening waarbij mensen doof én blind worden. Stichting Usher Syndroom werft fondsen om een behandeling voor het ushersyndroom mogelijk te maken. Verder ondersteunen zij initiatieven om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Het What Matters 2U Bestuur:

Sheraiza Hasanradja - Voorzitter

"Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. In mijn jonge jaren heb ik een actieve bijdrage geleverd aan de samenleving via vrijwilligerswerk. Nu ik minder reis voor werk heb ik weer tijd om opnieuw een bijdrage te leveren. Stichting What Matters 2U sprak mij aan vanwege de brede doelgroep. De stichting draagt bij aan de samenleving in de meest brede zin."

Sheraiza is in 2006 op haar 18e gestart bij PwC als assistent accountant. In haar tien jaar bij PwC heeft ze veel geleerd en ervaring opgedaan. Vooral binnen Financial Audits, IT Audits en de samenstelpraktijk. Daarnaast is ze actief geweest in de ondernemingsraad en bij het promoten van diversiteit binnen de business unit. Sheraiza is ook betrokken geweest bij het opzetten van de Inclusive Counsel, de voorloper van Connected Cultures.

Adri de Bruijn

"Het is ontzettend gaaf dat mensen zich naast hun drukke PwC baan en gezin zich belangeloos inzetten voor anderen in de maatschappij. En prachtig dit initiatief van WM2U om hen te ondersteunen hierbij. Ik draag hier graag aan bij. Je bent er namelijk niet voor jezelf alleen, maar hoe kun je samen met anderen de wereld (en dat is ook je gezin, je naaste omgeving) beter, leuker, anders en vrolijker maken."

Adri was vanaf 1998 partner bij Assurance en vanaf 2005 tot 2019 bij advisory met een focus op de publieke sector en IT, eerst binnen Consulting en later bij Cyber, Forensics & Privacy. Hij heeft de opleiding tot accountant gevolgd en is lid van de CAD.

Marja Spaans

‘’Het is heel belangrijk voor mij om de kennis die ik heb mogen opdoen in mijn jaren bij PwC actief in te zetten voor mooie organisaties die er toe doen. Toen de vraag kwam van WM2U hoefde ik niet lang na te denken, daar kies ik volmondig voor! Ik vind het verder helpen van organisaties in de wereld waarin zij opereren een mooie uitdaging, dat doe ik met veel plezier. Ik heb geleerd dat je kunt roepen dat de wereld moet veranderen, maar dat het meest belangrijke is dat je dat zelf in je eigen omgeving op start.’’

Marja was vanaf 1999 partner bij PwC, haar werkgebied richtte zich met name op de publieke sector. Uiteindelijk werd dit vooral de zorgsector. Marja vindt het belangrijk om juist deze sector verder te helpen in hun ontwikkelingen. Als accountant heeft Marja binnen PwC verschillende functies mogen vervullen (CAD, HR, Code of Conduct, LOB).

Jan Sebel

‘’Verbinding en vriendschappen ontstaan doordat mensen bereid zijn iets voor elkaar te betekenen. Dat is wat me aanspreekt in het concept achter WM2U. Gewoon op vrijwillige basis een steentje bijdragen om de wereld een beetje mooier te maken. Voor een vrijwilliger is de glimlach op het gezicht van een deelnemer aan een activiteit de inspanning meer dan waard.‘’

Jan heeft 33 jaar binnen PwC gewerkt, vanaf 1998 als partner. Een groot deel van zijn client contacten speelde zich af in de wereld van de goede doelen en cultuursector. Hij was onder meer voorzitter van de sectorgroep. Jan is nog steeds actief als toezichthouder bij diverse goede doelen en in de wereld van de social enterprises.

Fiscaal nummer en KVK nummer

Fiscaal nummer: 851514297. KvK-nummer: 54979226. Naam stichting: Stichting What Matters 2U.

Doelstelling volgens regelgeving ANBI & Beleidsplan

PwC wil met haar Corporate Sustainability-strategie haar maatschappelijke relevantie vergroten. Erkenning voor de inspanningen van de medewerkers die liefdadigheids- en vrijwilligersorganisaties een warm hart toedragen, is daar een belangrijk onderdeel van.

PwC heeft waardering voor de medewerkers die zich in hun vrije tijd inzetten voor de maatschappij. Daarom is door de partners van PwC de onafhankelijke stichting ’What Matters 2U’ opgericht. De stichting heeft als doel, met uitsluiting van winstoogmerk, het financieel of anderszins ondersteunen van goede doelen die daarvoor, door het bestuur bepaald, in aanmerking komen. Een doel komt in aanmerking wanneer een PwC-medewerker zich daarvoor buiten werktijd inzet en aan de voorwaarden in het procedure- en voorwaarden reglement is voldaan.

De stichting beloont maatschappelijke organisaties waarvoor PwC’ers zich als vrijwilliger inzetten, door het uitreiken van twee soorten donaties: de What Matters 2U Action Reward en de What Matters 2U Donation.

What Matters 2U Action Reward (€ 250): wordt toegekend aan medewerkers die zich eenmalig inzetten voor een maatschappelijke actie of een evenement van een maatschappelijke organisatie;

What Matters 2U Donation (€ >1000): wordt toegekend aan medewerkers die zich actief (minimaal 20 uur per jaar) inzetten voor een maatschappelijke organisatie.

De genoemde bedragen worden gedoneerd aan de maatschappelijke organisatie waarvoor de PwC medewerker zich inzet.

Een maatschappelijke organisatie is een organisatie die zich inzet voor een specifiek maatschappelijk doel. Daarmee wordt bedoeld dat de organisaties activiteiten verrichten die een maatschappelijk belang dienen en waarmee zij specifiek hulpbehoevende doelgroepen in de maatschappij helpen.

Na de oprichting van What Matters 2U is in 2013 geld geworven onder de partners van PwC. De verkregen gelden bestaan uit donaties vanuit privé of vanuit B.V. van donerende partner. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor partners om een donatie aan WM2U te doen wanneer zij met pensioen gaan. In de afgelopen jaren is door PwC jaarlijks het overgebleven budget voor eindejaarsgeschenken, ontstaan door niet verzilverde eindejaarsgeschenken, gedoneerd aan de stichting.

Het geld wordt beheerd door het bestuur. Daarnaast is een medewerker van de financiële afdeling van PwC door het bestuur aangewezen als financiële administrateur en controleur. Het grootste gedeelte van de gelden staan in rekening-courant of is uitgeleend aan PwC in verband met het behalen van een rendement van 6,25%, wat een wezenlijk onderdeel is van het genereren van gelden ten behoeve van de stichting. Voor de donaties aan maatschappelijke organisaties wordt het benodigde geld overgeboekt naar de rekening van de stichting, vanwaar de betalingen plaatsvinden. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de tab ‘Jaarrekeningen’. 

Beloningsbeleid en werkwijze

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

De bestuurders hebben geen mogelijkheid om afzonderlijk te beschikken over het vermogen van de instelling, dit blijkt uit de handelingsbevoegdheden zoals vastgesteld in de akte van oprichting van de stichting. Zo is onder andere vastgelegd dat er geen besluiten worden genomen zonder volstrekte meerderheid van stemmen van het bestuur in een vergadering waar tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is.

Werkwijze

Het bestuur heeft de afdeling Corporate Sustainability van PwC aangewezen als administrateur van de ingediende en goedgekeurde aanvragen en belast met de communicatie richting PwC medewerkers en de organisaties die gelden ontvangen van de stichting. Het bestuur heeft een medewerker van de financiële administratie van PwC aangewezen als financiële administrateur en controleur van de stichting, zonder enige bevoegdheid om definitieve bankopdrachten vanaf de rekening van de stichting te doen.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Het bestuur vergadert 1 keer per kwartaal, waarbij de ingediende aanvragen worden beoordeeld en worden toegekend als die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

In 2017 bestond de Stichting vijf jaar en in verband met dit eerste lustrum heeft het Bestuur besloten een aantal lustrum-Awards toe kennen tijdens lustrum bijeenkomsten in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen en daaromheen extra publiciteit te genereren binnen PwC omtrent de Stichting en haar werkzaamheden. Deze bijeenkomsten zijn succesvol verlopen. Voor de in 2017 toegekende Awards wordt verwezen naar de staat van baten en lasten en de toelichting daarop.

Het bestuur heeft bij de Raad van Bestuur van PwC er op aangedrongen weer een oproep te doen aan partners van PwC om een eenmalige of periodieke uitkering te verstrekken dan wel een achtergestelde renteloze lening te verstrekken.

Het bestuur van What Matters 2U heeft besloten een aantal wijzigingen door te voeren. Ten eerste wordt de benaming van de Action Award veranderd van Award naar Reward. Daarnaast is ervoor gekozen om de Excellence en Standard award samen te voegen tot een nieuwe reward, namelijk de What Matters 2U Donation, waarbij het WM2U bestuur de hoogte van de donatie kan bepalen (> €1.000). Verder zijn er aanpassingen gedaan in de voorwaarden van de stichting. Het maximale bedrag dat een maatschappelijke organisatie per jaar kan ontvangen is veranderd van €7.500 naar €5.000. Ook zijn de volgende voorwaarden toegevoegd: de maatschappelijke organisaties dienen financieel ordentelijk te zijn en donaties worden alleen gedaan indien de aanvrager bij toekenning van de donaties nog steeds in dienst is bij PwC.

Contact

Marianne van der Vaart

Marianne van der Vaart

Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 309 29 86

Volg ons