Groter klantbereik door van verkoopkanalen te wisselen

De situatie van Covid-19 heeft het gedrag en het uitgavenpatroon van de consument aanzienlijk beïnvloed. Het consumentenvertrouwen vóór de crisis was hoog, wat leidde tot positieve verwachtingen wat betreft de koopkracht en de gedragspatronen van de consument. Hoewel een omnichannelstrategie klanten in staat stelde om te bepalen hoe ze met retail leveranciers omgaan - werden er echter geen plotselinge significante veranderingen in het kanaalgebruik gezien. Er zijn adequate aanpassingen in de omnichannelstrategie nodig om meer klanten te bereiken en om vertrouwen en loyaliteit te blijven opbouwen.

Reach more customers by switching channels

Zes cruciale thema's voor retailers

Op basis van een uitgebreide studie van de huidige markt en de voorspellingen voor de toekomst, hebben we zes thema's geïdentificeerd die alle retailers in de komende maanden zullen moeten aanpakken. Bij een goede aanpak, kunnen deze worden omgezet in kansen, waardoor u niet alleen fit blijft maar ook sterker uit deze crisis komt.

Contact

Milo Hartendorf

Milo Hartendorf

Consumer Markets Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 12

Peter Hoijtink

Peter Hoijtink

Partner Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 30 90

Jennifer Nelen

Jennifer Nelen

Consumer Markets Digital innovation & transformation, Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 284 15 45

Peter van Kampen

Peter van Kampen

Consumer Markets Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 42

Volg ons