Subsidies

Uw kansen op subsidie verhogen

Op zoek naar financiering om uw innovatiestrategie te verwezenlijken? Ons team houdt zich al meer dan 20 jaar met succes bezig met het verkrijgen van subsidies voor academische, biotechnologische en farmaceutische doeleinden, zowel nationaal als internationaal. Als wereldwijd actief bedrijf met een solide reputatie ondersteunen wij u met een combinatie van grote financiële, bestuurlijke en zakelijke deskundigheid en ervaring in life sciences op PhD-niveau bij het voorbereiden van innovatiestrategieën en subsidies. Wij zijn ervan overtuigd dat deze combinatie de reden is van onze succesvolle resultaten. Zo is binnen het zevende Europese kaderprogramma meer dan 70% van alle door PwC verzorgde subsidieaanvragen succesvol gebleken, een percentage dat ruim drie keer zo hoog is dan het landelijke en Europese gemiddelde.

Ons team adviseerde het Europees Parlement over het programma Horizon 2020. Graag vertellen wij u alles over de specifieke uitdagingen en kansen die dit programma biedt.

Wij hebben ruime ervaring in het schrijven van subsidieaanvragen voor de gezondheidszorg en de life sciences-sector.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Vertalen van uw strategische doelen naar concrete innovatieve publieke en private financiering
  • Advies rond landelijke en internationale ondersteuning
  • Aanbevelingen voor het aangaan van innovatieve samenwerkingsverbanden
  • Ondersteuning bij de voorbereiding van alle wetenschappelijke, financiële, bestuurlijke en waardebepalende aspecten van een subsidie
  • Ondersteuning bij contractonderhandelingen met de subsidieverstrekker

Contact

Rosalie Witjas

Senior Consultant, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 48 17

Volg ons