Personeelsbeloningen

Belangrijke differentiators

De farmaceutische industrie is een kennis- en ervaringsbranche. Dit houdt in dat mensen voor veel ondernemingen binnen de industrie de belangrijkste resource zijn. Het zijn toch de mensen die het merk moeten waarmaken. In de praktijk ligt vaak de focus op de intellectuele eigendom, maar deze wordt gecreëerd door mensen - en zodra deze mensen in of uit dienst treden betekent dat een aanvulling op of een afname van de ontwikkeling van immateriële eigendommen van de organisatie.

Ook vanuit marktperspectief zijn mensen van belang. Een onderneming heeft immers mensen nodig die goed op de hoogte zijn van die markt, van de cultuur, de behoeften van klanten en leveranciers, maar ook van regelgeving en compliance. 

Mensen zijn voor een organisatie een belangrijke differentiator en een uitdaging in hoeverre de onderneming in staat is om de waardevolste mensen te werven, te selecteren, te ontwikkelen, te motiveren en te houden. Er is een groeiende vraag naar deskundig personeel, juist nu er op de traditionele arbeidsmarkt minder nieuwe mensen zijn met de juiste kwalificaties en ervaring en nu bedrijven steeds vaker proberen mensen te werven met gespecialiseerdere kennis. 

Hoe kunnen wij u helpen?

De adviespraktijk voor HR-diensten van PwC geeft organisaties toegang tot een breed scala aan diensten, van HR-planning en -strategie tot uiterst gedetailleerd advies over fiscaal gunstige beloningen of arbeidsrecht.

Wij kunnen adviseren rond gestructureerde beloningen en beloningsplannen voor senior executives en laten zien hoe zaken als aandelen en prestatiegerelateerde beloningen in de hele organisatie kunnen worden toegepast, inclusief het ontwerp en de uitvoering van flexibele arbeidsvoorwaarden.

Tenslotte is het de vraag hoe al deze peoplemanagement-processen worden ontwikkeld en ingevoerd. PwC adviseert over de werkwijzen voor de HR-afdeling, de rol van lijnmanagement en de verhouding tussen de behoeften aan waarde, service en kostenbesparing.

Contact

Frank van Oirschot

Frank van Oirschot

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 111 38 73

Volg ons