Governance risk & compliance

Duurzame oplossingen

Farmaceutische bedrijven en ondernemingen op het gebied van medische apparatuur en life sciences (hierna kortweg ‘bedrijven’) krijgen te maken met ongekende compliance-situaties en het ziet er niet naar uit dat de regelgeving op korte termijn wordt versoepeld. Deze uitdagingen zijn tegenwoordig, net als de branche zelf, van wereldwijde omvang - en dat geldt ook voor de bijbehorende risico’s.

De mate van toezicht is veelzeggend. Bedrijven kunnen de zakelijke, persoonlijke en reputatierisico’s die verbonden zijn aan hun activiteiten niet zomaar negeren, waar ter wereld zij ook actief zijn. Strenge regels gelden met name voor zaken als verkoop- en marketingactiviteiten, transparantie rond vergoedingen van het bedrijf aan zorgverleners en -organisaties, klinische proeven, patiëntenveiligheid en privacyvraagstukken rond patiënten- en klanteninformatie. Recent onomstotelijk onderzoek en doortastende vervolging hebben geresulteerd in hoge geldboetes voor topondernemingen en daaruit voortvloeiende strafrechtelijke veroordelingen - niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in een aantal andere landen, waaronder opkomende markten. Daarbij komt ook nog de aanzienlijke imagoschade als gevolg van deze beschuldigingen en schikkingen, zowel in juridische zin als in de publieke opinie.

Bedrijven staan aan alle kanten onder zakelijke, economische en regulatieve druk en ze hebben dan ook dringend behoefte aan een nieuwe manier om te voldoen aan de steeds grotere opgaven die de invoering van nieuwe regels voor governance, risk en compliance op wereldschaal met zich meebrengen.

Hoe kan PwC u helpen?

Als gevestigd marktleider biedt PwC bedrijven adviesdiensten op het gebied van governance, risk en compliance (GRC). Wij helpen onze klanten met het ontwikkelen van rendabele compliance-plannen, gericht op duurzame oplossingen waarbij cultuur, processen en technologie worden gecombineerd. Dat is immers essentieel voor een gezonde winstgevendheid.

Deze oplossingen zijn toegespitst op de belangrijkste motoren achter de nieuwe situatie die ontstaat rond concurrentie en regelgeving:

  • Dynamisch enterprise risk management
  • Antiomkoping, anticorruptie en andere juridische normen
  • Integrale rapportage rond vergoedingen
  • Compliance Monitoring Programmes
  • Aanpassing van de bedrijfsketen en globalisering.

Contact

Ron Admiraal
Partner
Tel: +31 (0)88 792 15 46
E-mailadres

Peter Paul Hoek
Director
Tel: +31 (0)88 792 59 14
E-mailadres

Volg ons