Governance in een nieuwe marktomgeving

Veranderingen

Partijen die actief zijn in de pensioensector zullen moeten in spelen op de mogelijke wijzigingen van het stelsel. Er zijn al grote veranderingen zichtbaar, zoals de introductie van PPI’s en APF-en. De pensioenmarkt zal moeten consolideren zowel aan de kant van de pensioenfondsen als de verzekeraars/PPI’s. Wij raden pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s, pensioenuitvoeringsorganisaties, vermogensbeheerders en custodians aan om zich voor te bereiden verdere veranderingen in het stelsel om op tijd klaar zijn. Gezien de onzekerheid kan dit het beste op basis van scenario’s. Bij het bepalen van de strategie zullen keuzes moeten worden gemaakt, maar zijn er ook ‘no regret moves’ die in elke scenario passen.

Aanpassing

Een nieuwe omgeving verlangt aanpassing van het pensioenfondsbestuur. U merkt dat onder andere door strengere eisen vanuit de toezichthouders, de focus op niet-financiële risico’s en striktere regels rondom compliance en governance. Ook het nFTK en de financiële expertise die daarbij komt kijken, blijft een essentiële rol spelen. Als bestuurder wordt er van u verwacht deze onderwerpen, problemen en oplossingen op waarde te kunnen schatten en gepaste actie te kunnen ondernemen. 

Wat kunnen wij voor u doen?

In het geval van het uit besteden van diensten wordt er eveneens van u en uw organisatie verwacht exact te kunnen bepalen welke factoren van doorslaggevend belang zijn.
Met PwC heeft u de ideale partner in huis die meerdere experts hebben op die gebieden. Zowel voor de interne organisatie (risico management, bestuursmodellen en vermogensbeheer) als voor de externe partners (selectieprocedures, rapportages aan belanghebbenden, uitvoeringsorganisatie) biedt PwC expert ondersteuning. U ontvangt maatwerk dat geheel wordt ingevuld naar uw wensen en kenmerken waarbij PwC verder kijkt dan uw organisatie. Ook ontwikkelingen in aanverwante sectoren (denk aan technologische vooruitgangen zoals Cloudopslag, Blockchain, IoT) worden meegenomen in onze dienstverlening. Zo profiteert u altijd van het meest uitgebreide aanbod en kennis dat de markt te bieden heeft.

Governance in een nieuwe marktomgeving

“Het toezicht neemt toe vanuit zowel externe en interne belanghebbende partijen. De implementatie van die wetten en regels in uw bedrijfsvoering is essentieel om voorop te kunnen blijven lopen”.

Pensioen vraagt om maatwerk

Pensioen vraagt om maatwerk

Een kwart van de huidige 65-minners heeft straks te weinig pensioen. Een aantal maatschappelijke trends (meer scheidingen, meer zzp-ers, te weinig aandacht voor financiële langetermijnplanning) zorgt ervoor dat het inkomen van de toekomstig gepensioneerden lager is dan van de huidige generatie. Dit blijkt uit het rapport ‘Bestedingen van ouderen’ van accountants- én adviesbureau PwC en kenniscentrum Nibud.

Lees meer over de bestedingen van ouderen

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Lilian van Duijnhoven

Lilian van Duijnhoven

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 156 95 30

Volg ons

Contact us

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Hide