Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

FATCA voor verzekeraars

Vanaf 1 juli 2014 zullen ook verzekeraars moeten voldoen aan FATCA, de Foreign Tax Compliance Act. Deze Amerikaanse wetgeving, die in Nederland in de nationale wetgeving geïmplementeerd zal worden, is van toepassing op alle financiële instellingen wereldwijd.

Nederlandse financiële instellingen moeten al hun (Amerikaanse) klanten identificeren en bepaalde gegevens rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Het doel van de wetgeving is het tegengaan van belastingontwijking door Amerikaanse belastingplichtigen.

Aangezien het risico op belastingontwijking door middel van het aanschaffen van verzekeringsproducten in veel gevallen gering is, is de wetgeving slechts van toepassing op bepaalde producten. Om te bepalen of u door FATCA geraakt wordt, is het van belang om uw verzekeringsproducten in kaart te brengen. Indien u producten aanbiedt die niet uitgezonderd zijn, zult u voor deze producten moeten voldoen aan de wetgeving.

Wat moet u doen

Voor verzekeringsproducten die niet uitgezonderd zijn, zult u te maken krijgen met onderstaande verplichtingen. Hoewel u grotendeels aan zult kunnen sluiten bij huidige AML/KYC processen, zullen er toch de nodige aanpassingen doorgevoerd moeten worden. FATCA houdt een aantal verplichtingen in:

  1. Customer Due Diligence / Klantidentificatie
    Vanaf 1 juli 2014 zult u uw klanten moeten identificeren volgens de nieuwe regelgeving. U bent verplicht uw Amerikaanse klanten te identificeren. Daarnaast zult u, waar nodig, bepaalde documentatie op moeten vragen of extra controles moeten uitvoeren.
  2. Jaarlijkse rapportage
    U zult jaarlijks informatie over Amerikaanse klanten (US persons) door moeten geven aan de Nederlandse belastingdienst.
  3. Inhoudingsverplichting
    Indien u niet tijdig voldoet aan de wetgeving, kunt u te maken krijgen met boetes die door de Nederlandse autoriteiten opgelegd worden of met 30% bronbelasting die ingehouden wordt op betalingen die vanuit de Verenigde Staten aan uw instelling gedaan worden. Over het algemeen zult u in Nederland zelf niet verplicht zijn om 30% in te houden op betalingen aan financiële instellingen die niet aan de wetgeving voldoen.

Welke impact kan het hebben op uw organisatie

Deze verplichtingen kunnen ook andere onderdelen van uw organisatie treffen, te denken valt onder andere aan IT-processen die aangepast moeten worden om bepaalde controles uit te kunnen voeren. Ook zult u moeten overwegen hoe u uw controles en risk management in wilt richten, om uw risico te beperken en om te voorkomen dat de nieuwe processen niet goed uitgevoerd of geïmplementeerd worden. Indien u deel uitmaakt van een internationale groep, zult u moeten nagaan in hoeverre de entiteiten binnen uw groep door FATCA geraakt worden.

Hoe kunnen wij u helpen

PwC heeft reeds verscheidene verzekeraars en herverzekeraars, zowel in Nederland als in het buitenland, geholpen met bovenstaande vraagstukken. Wij doen dit met behulp van een internationaal netwerk van FATCA specialisten. Zowel in Nederland als in buitenlandse markten beschikken wij over een multidisciplinair team.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met PwC’s FATCA team:

 

For English, please click here.

Contact

Remco van der Linden

Remco van der Linden

Partner

Tel: +31 (0)62 040 22 91

Volg ons