Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

FATCA voor private wealth

In 2010 besloot de Verenigde Staten FATCA, de Foreign Account Tax Compliance Act, in te voeren. Dit gebeurde naar aanleiding van verschillende gevallen waarbij Amerikanen vermogen in het buitenland verborgen hielden om Amerikaanse belasting te ontwijken. De wetgeving treedt per 1 juli 2014 in werking en zal in Nederland lokaal geïmplementeerd worden.

De wetgeving vereist van financiële instellingen dat zij al hun (Amerikaanse) klanten en/of aandeelhouders identificeren en bepaalde gegevens rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst.

Wat moet u doen

Uw beleggingsvennootschap wordt onder FATCA mogelijk aangemerkt als financiële instelling. Het is dus van belang om na te gaan of dit het geval is voor één of meerdere van uw beleggingsvennootschappen. Indien uw beleggingsvennootschap niet wordt aangemerkt als financiële instelling, valt u in principe niet onder de werking van deze wetgeving. Wel zult u alsnog een aantal verplichtingen hebben. Hieronder vindt u meer informatie ten aanzien van uw verplichtingen als u wel een financiële instelling bent, en als u geen financiële instelling bent.

U bent een financiële instelling

Indien uw vennootschap wel binnen de reikwijdte van FATCA valt, dient deze zelfstandig aan FATCA te voldoen. Hoewel de regelgeving grotendeels aansluit bij al bestaande regelgeving, zult u moeten voldoen aan een aantal verplichtingen:

  1. Documentatie
    Vanaf 1 juli 2014 moeten beleggingsvennootschappen - die voor FATCA een financiële instelling zijn - al hun aandeelhouders identificeren. U zult moeten nagaan of een van de aandeelhouders Amerikaans belastingplichtig is. FATCA stelt bepaalde eisen aan het identificatieproces. Hiervoor zult u, waar nodig, bepaalde documentatie op moeten vragen aan de aandeelhouders of extra controles moeten uitvoeren.
  2. Jaarlijkse rapportage
    U zult jaarlijks informatie over Amerikaanse aandeelhouders (US persons) door moeten geven aan de Nederlandse belastingdienst. Indien u geen Amerikaanse aandeelhouders heeft, moet u wellicht een nul-rapportage indienen.
  3. Inhoudingsverplichting
    Indien u niet tijdig voldoet aan de wetgeving, kunt u te maken krijgen met boetes die door de Nederlandse autoriteiten opgelegd worden of met 30% bronbelasting die ingehouden wordt op betalingen die vanuit de Verenigde Staten aan uw instelling gedaan worden. Over het algemeen zult u in Nederland zelf niet verplicht zijn om 30% in te houden op betalingen aan financiële instellingen die niet aan de wetgeving voldoen.

U bent geen financiële instelling

FATCA verplicht alle financiële instellingen om hun klanten te identificeren en te vragen naar hun FATCA status. Dus ook als u geen financiële instelling bent, kunt u vanaf 1 juli 2014 door financiële instellingen waar u zaken mee doet gevraagd worden om aan te geven wat uw FATCA status is.

U zult vanaf 1 juli 2014 dus op de hoogte moeten zijn van uw FATCA classificatie, zodat u dit tijdig en correct aan kan geven bij een financiële instelling die hierom vraagt. Het is van belang om voordat FATCA in werking treedt nauwkeurig te onderzoeken welke status op u van toepassing is. Indien u namelijk niet in staat bent uw FATCA status (correct) aan te geven, kunt u geconfronteerd worden met bronbelasting die een financiële instelling inhoudt op betalingen aan u.

Naast het bepalen van uw FATCA status, is het ook van belang om de structuur van uw organisatie goed in kaart te brengen voor FATCA. Hiermee kunt u met zekerheid de impact van FATCA op uw organisatie bepalen en kunt u alle ondernemingen in uw groep classificeren voor FATCA. Bovendien helpt dit u om risico’s te identificeren en daar controles omheen te bouwen. Hiermee voorkomt u dat u onnodig geconfronteerd wordt met boetes of bronbelasting.

U bent een particulier

Financiële instellingen waarmee u zaken doet, zullen proberen vast te stellen of ze u moeten benaderen voor een verklaring over uw FATCA-status. Indien u benaderd wordt, zult u aan moeten geven of u Amerikaans inwoner of staatsburger bent. Indien u dat bent, dan zal de financiële instelling gegevens over uw bankrekening, verzekeringspolis etc. doorgeven aan de belastingdienst. Indien u dat niet bent, dan gebeurt er niets.

Welke impact kan het hebben op uw organisatie

In alle gevallen kunt u door FATCA geraakt worden. Het tijdig analyseren van uw status is van belang om ervoor te zorgen dat u op het moment dat FATCA van start gaat aan uw verplichtingen voldoet. Bovendien geeft het tijdig analyseren u voldoende tijd om eventuele aanpassingen te maken, en controles en risicomanagementmaatregelen in te richten. Indien u deel uitmaakt van een (internationale) groep, zult u er ook voor moeten zorgen dat al uw groepsentiteiten tijdig voldoen aan hun FATCA verplichtingen.

Wat kan PwC doen

PwC heeft reeds verscheidene private wealth partijen in Nederland en in het buitenland ondersteund met bovenstaande vraagstukken. Wij doen dit met behulp van een internationaal netwerk van FATCA specialisten. Zowel in Nederland als in buitenlandse markten beschikken wij over een gespecialiseerd, multidisciplinair FATCA-team.

Mocht u vragen hebben over de impact van FATCA op uw organisatie dan kunt u contact opnemen met uw PwC adviseur of een van onze FATCA experts:

 

For English, please click here.

Contact

Remco van der Linden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 040 22 91

Volg ons