Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

FATCA voor niet-financiële instellingen

In 2010 heeft de Verenigde Staten de Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) aangenomen. Deze wetgeving, die per 1 juli 2014 in werking treedt, houdt financiële instellingen al geruime tijd bezig. Hoewel FATCA in principe alleen verplichtingen oplegt aan financiële instellingen, krijgt u als niet-financiële instelling ook te maken met FATCA en zult u de impact op uw organisatie moeten bepalen. Zo kan het voor FATCA van belang zijn of een entiteit in uw groep bijvoorbeeld treasury activiteiten verricht.

FATCA wordt in een groot aantal landen, waaronder Nederland, opgenomen in de lokale wetgeving. FATCA wordt daardoor Nederlandse wetgeving waar u aan moet voldoen.

Hoe wordt u door FATCA geraakt

  1. Documentatie en het bepalen van de FATCA classificatie
    FATCA verplicht alle financiële instellingen om hun klanten te identificeren en om hen te vragen naar hun FATCA status. Dit betekent dat u vanaf 1 juli 2014 door financiële instellingen waar u zaken mee doet gevraagd kunt worden om aan te geven wat uw FATCA status is. Dit kan bijvoorbeeld de bank zijn waar u een bankrekening aanhoudt, maar ook andere financiële instellingen die aan u een betaling doen. U zult vanaf 1 juli 2014 dus op de hoogte moeten zijn van uw FATCA classificatie, zodat u dit tijdig en correct aan kunt geven bij een financiële instelling die hierom vraagt. Het is van belang om voordat FATCA in werking treedt nauwkeurig te onderzoeken welke status op u van toepassing is. Indien u namelijk niet in staat bent uw FATCA status (correct) aan te geven, kunt u geconfronteerd worden met bronbelasting die een financiële instelling inhoudt op betalingen aan u.
  2. In kaart brengen van uw structuur
    Naast het bepalen van uw FATCA status, is het ook van belang om de structuur van uw organisatie goed in kaart te brengen voor FATCA. Hiermee kunt u met zekerheid de impact van FATCA op uw organisatie bepalen en kunt u alle ondernemingen in uw groep classificeren voor FATCA. Bovendien helpt dit u om risico’s te identificeren en daar controles omheen te bouwen. Hiermee voorkomt u dat u onnodig geconfronteerd wordt met boetes of bronbelasting. Indien u dochterondernemingen in de Verenigde Staten heeft, kan FATCA overige gevolgen met zich meebrengen.
  3. Juridische documentatie
    Veel financiële partijen passen momenteel hun juridische clausules aan om FATCA specifieke bepalingen hierin op te nemen. U kunt als onderneming in de komende periode geconfronteerd worden met verzoeken om clausules aan te passen. Daarnaast kunnen nieuwe juridische documenten die u met een tegenpartij afsluit FATCA specifieke bepalingen bevatten. Het is raadzaam om na te gaan of het voor uzelf belangrijk is om FATCA specifieke bepalingen op te nemen in juridische documenten, zoals een ISDA Agreement.

Wat moet u doen

Het belangrijkste voor een niet-financiële onderneming is het bepalen van de FATCA classificatie en het in kaart brengen van uw structuur. Hiermee bent u er zeker van dat u uw status tijdig en correct door kunt geven aan financiële instellingen die hierom verzoeken. Bovendien kunt u hierdoor potentiële FATCA risico’s binnen uw groep identificeren.

Indien u niet tijdig uw (correcte) FATCA status aan kunt geven, kunt u geconfronteerd worden met bronbelasting. Als er een financiële instelling binnen uw groep is, die niet als zodanig is geïdentificeerd, kunt u te maken krijgen met boetes, bronbelasting en mogelijke reputatieschade. Dit is te voorkomen door uw entiteiten tijdig te classificeren.

Hoe kunnen wij helpen

Als niet-financiële instelling moet u bepalen welke FATCA classificatie uw entiteiten hebben. Wij kunnen u helpen met het classificeren van uw entiteiten en het identificeren van potentiële FATCA risico’s in uw groep. Wij hebben dit reeds voor vele klanten gedaan en kunnen met onze FATCA kennis en ervaring uw entiteiten snel en efficiënt classificeren, en potentiële FATCA risico’s voor u identificeren. Wij kunnen u indien nodig ook adviseren omtrent juridische FATCA clausules en of het in uw situatie raadzaam is om dergelijke clausules op te nemen.

Mocht u vragen hebben over de impact van FATCA op uw organisatie dan kunt u contact opnemen met uw PwC adviseur of een van onze FATCA experts:

 

For English, please click here.

Contact

Remco van der Linden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 040 22 91

Volg ons