Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

FATCA voor asset managers

Na verschillende zaken waarbij Amerikanen vermogen in het buitenland verborgen hielden om Amerikaanse belasting te ontwijken, besloot de Verenigde Staten de Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) in te voeren. De wetgeving treedt per 1 juli 2014 in werking en zal in Nederland lokaal geïmplementeerd worden.

Om ontwijking tegen te gaan, wordt van financiële instellingen wereldwijd verlangd dat zij al hun (Amerikaanse) klanten identificeren en bepaalde gegevens rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Voor de asset management sector geldt dat met Amerikaanse klanten ook Amerikaanse aandeelhouders bedoeld worden. Daarnaast is het van belang uw tegenpartijen en hun status onder FATCA goed in kaart te brengen.

Wat moet u doen

Hoewel u grotendeels aan zal kunnen sluiten bij huidige AML/KYC processen, zullen er toch de nodige aanpassingen doorgevoerd moeten worden. FATCA houdt een aantal verplichtingen in:

 1. Customer Due Diligence / Klantidentificatie
  Vanaf 1 juli 2014 zult u uw klanten moeten identificeren volgens de nieuwe regelgeving. U bent verplicht uw Amerikaanse klanten te identificeren. Daarnaast zult u, waar nodig, bepaalde documentatie op moeten vragen of extra controles moeten uitvoeren.
  Voor de asset management sector geldt dat de aandeelhouders rechtstreeks in de beleggingsinstellingen kunnen deelnemen, via de beurs en via derden (distributiekanalen). Daarnaast maken asset managers veelvuldig gebruik van transfer agents om de aandeelhouders-/ participantenregisters bij te houden.
  De inrichting van de distributieketen en de uitbesteding van activiteiten aan transfer agents, hebben gevolgen voor de FATCA impact.
 2. Jaarlijkse rapportage
  U zult jaarlijks informatie over Amerikaanse klanten en/of Amerikaanse aandeelhouders (US persons) door moeten geven aan de Nederlandse belastingdienst.
 3. Inhoudingsverplichting
  Indien u niet tijdig voldoet aan de wetgeving, kunt u te maken krijgen met boetes die door de Nederlandse autoriteiten opgelegd worden. Ook kunt u te maken krijgen met 30% bronbelasting die ingehouden wordt op betalingen die vanuit de Verenigde Staten aan uw instelling gedaan worden. Over het algemeen zult u in Nederland zelf niet verplicht zijn om 30% in te houden op betalingen aan financiële instellingen die niet aan de wetgeving voldoen.

Welke impact kan het hebben op uw organisatie

Deze verplichtingen kunnen ook andere onderdelen van uw organisatie treffen, te denken valt onder andere aan IT-processen die aangepast moeten worden om bepaalde controles uit te kunnen voeren. Ook zult u moeten overwegen hoe u uw controles en risk management in wilt richten, om uw risico te beperken en om te voorkomen dat de nieuwe processen niet goed uitgevoerd of geïmplementeerd worden. Daarnaast moet u mogelijk aanvullende afspraken met uw distributiekanalen en transfer agent maken.

Indien u deel uitmaakt van een internationale groep, zult u geconfronteerd worden met een aantal bijkomende vragen en overwegingen, bijvoorbeeld:

 • Bent u uitsluitend gevestigd in landen die een bilateraal akkoord hebben gesloten met de Verenigde Staten of ook in landen die een dergelijk akkoord niet hebben?
 • Zullen al uw entiteiten tijdig voldoen aan de wetgeving?
 • Hoe dient omgegaan te worden met fondsen voor gemene rekening (contractual funds) en paraplufondsen?
 • Zijn er mogelijkheden om dubbele rapportage te voorkomen?

Hoe kunnen wij helpen

PwC heeft reeds verscheidene investeringsfondsen, private equity fondsen en andere partijen in Nederland en in het buitenland ondersteund bij bovenstaande vraagstukken. Wij doen dit met behulp van een internationaal netwerk van FATCA specialisten. Zowel in Nederland als in buitenlandse markten beschikken wij over een multidisciplinair team.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met PwC’s FATCA team:

 

For English, please click here.

Contact

Clark Noordhuis

Partner

Tel: +31 (0)61 030 34 05

Volg ons