Olie & Gas

Haal het meeste uit de kansen van een snel veranderende olie- en gassector

In 2015 zakten de olieprijzen met 50% in, gevolgd door de aardgasprijzen. Het te grote aanbod en de teruglopende vraag, vooral in China, zorgden voor een van de meest ernstige prijsdalingen die de sector ooit meemaakte. Nu vraag en aanbod bijna in evenwicht zijn, beginnen de prijzen eindelijk weer wat tekenen van herstel te vertonen. Maar zal die opleving doorzetten? Op welk punt zullen de prijzen afvlakken, en hoe snel gebeurt dat?  Dat zijn de grootste vragen die we momenteel hebben. Terwijl de wereldwijde vraag naar goedkope, betrouwbare energie in de nabije toekomst naar verwachting toeneemt, maakt de wereld een transformatie door. Technologische doorbraken, veranderend consumentengedrag en vele andere factoren maken de wereldmarkt steeds ingewikkelder. Anticiperen op de toekomst wordt daardoor steeds uitdagender.

Haal het meeste uit de kansen van een snel veranderende olie- en gassector
Olie & Gas

Onzekerheid blijft overal ter wereld een van de grootste zorgen. De wereldeconomie is verre van solide en de eerder zo snelle groei van de BRIC-landen is vertraagd. Geopolitieke spanningen blijven grote delen van het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Oost-Europa parten spelen. Terrorisme en datalekken kunnen zich op elk moment en overal voordoen. Wetten en regels worden aangescherpt waardoor olie- en gasbedrijven hun co2-voetafdruk wereldwijd moeten terugdringen. Op veel gebieden lopen olie- en gasbedrijven tegen obstakels aan waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen maar die wel consequenties voor hun bedrijf hebben.

Naast de externe factoren die de sector compliceren, hebben deze bedrijven ook nog steeds te maken met interne uitdagingen. Een tekort aan talent, stijgende kosten en financieringsproblemen baren de meeste zorgen. Tegelijkertijd zijn er wereldwijde trends van invloed op hoe en waar de sector groeit of kleiner wordt.

Ook maatschappelijke en gedragsveranderingen spelen een rol. Verstedelijking, de groei van digitale communicatie en sociale media, het verschuiven van talenten en vele andere factoren laten de manier waarop en de plek waar bedrijven zakendoen veranderen. De olie- en gasindustrie wil zijn publieke imago verbeteren en scepsis verminderen. Inspelen op maatschappelijke en gedragsveranderingen is een belangrijke stap in dit proces.

PwC is een toonaangevend adviseur voor de wereldwijde olie- en gasindustrie. We werken met elk segment uit de sector, van olievelddiensten tot upstream-, midstream- en downstream-bedrijven, aan maatoplossingen. Al meer dan 100 jaar lang helpen we olie- en gasbedrijven succesvoller te worden. Wij zijn ook uw bedrijf graag van dienst.

Meer over Olie & Gas
Onze experts zijn u graag van dienst

Onze experts zijn u graag van dienst

Dankzij onze kennis en ervaring in de olie- en gassector kunnen we u diensten bieden zoals:

 • Het opstellen en verfijnen van uw strategische visie zodat u weet waar u heen wilt en hoe u daar kunt komen;
 • Controle van uw financiële jaarverslagen, met kennis van de specifieke problematiek in de olie- en gassector, zoals de waarde van olie- en gasvoorraden;
 • De fiscale structurering van uw activiteiten binnen verschillende fiscale kaders, om uw fiscale druk op een acceptabel niveau te houden;
 • Het faciliteren van fusies, overnames en partnerschappen. Wij kennen de spelers, de subsidiemogelijkheden en alle overige fiscale en andere wetten en regels in diverse landen en markten.

Offshore services

Na jaren van groei kampt de (duurzame) olie-, gas- en offshoresector nog steeds met een aanzienlijke neergang van de markt. Door de daling van de wereldwijde olieprijs en de daarvan afgeleide gasprijzen investeerden de grote oliemaatschappijen en NOC's significant minder in de exploratie en ontwikkeling van olie- en gasvelden. De 'rig count' daalt nog steeds en naar verwachting zal dit nog een aantal jaar doorgaan. De vraag zal de aanvoer in de nabije toekomst overstijgen. Maar zelfs dan kan hieraan voldaan worden met Amerikaanse onshore schalieolie voordat nieuwe offshore ontwikkelingen weer winstgevend worden.

Als gevolg daarvan zijn de marges aanzienlijk kleiner geworden, neemt de consolidatie toe, en werden er besparings- en efficiëntieprogramma's in gang gezet. In een poging de olieprijs te stabiliseren besloot de OPEC ondertussen tot een - tijdelijke - productievermindering. Als gevolg van de efficiëntieprogramma's bereikt de productie van onshore schalieolie zijn break even-punt veel sneller dan verwacht. Dat maakt het gemakkelijker de aanvoer aan te zwengelen of juist te verminderen. Daarmee wordt onshore schalieolie de factor waarmee vraag en aanbod wereldwijd in evenwicht gebracht kunnen worden.

In de tussentijd houdt de sector haar talenten vast om op te kunnen schakelen, zodra er weer meer geïnvesteerd wordt en de toeleveranciers weer aan de slag kunnen.

Op dit moment zoeken offshorebedrijven naar nieuwe markten. Ontmanteling op de Noordzee biedt kansen. Tussen 2020 en 2025 zal het grootste deel van de Noordzee-installaties worden afgebroken. Ontmanteling is het nieuwe buzzword, net als offshore windparken. Wordt de sector groener, minder afhankelijk van olie en gas? Wereldwijde macro-economische factoren, het evenwicht tussen vraag en aanbod en niet te vergeten de publieke opinie, spelen allemaal een rol. De tijd zal het leren. Als duurzaamheid sneller aan momentum wint dan de olieprijs terug op het peil van $80 per barrel is, kunnen we allemaal verrast worden. Bent u klaar voor verschillende scenario's?

Onze experts helpen u graag

Dankzij onze kennis en expertise in de sector kunnen wij u helpen bij:

 • Een strategische aanpak van de toekomst;
 • Bedenk op basis van diverse scenario's welke functies uw werknemers in de nabije toekomst kunnen vervullen, zodat u weet wat u nodig hebt en wat u wilt;
 • Het optimaliseren van uw offshoreteams met hulpmiddelen voor het beheersen van expatheffingen;
 • Met landenrapportages uw personeelsbestand in kaart brengen om het in een keer te optimaliseren, of u per land helpen bij te voldoen aan de regels voor rapportages per land;
 • Offshorerisico's beheersen in het kader van arbo-inspecties of cyberveiligheid;
 • Uw werkkapitaal optimaliseren door cash zo lang mogelijk aan te houden en facturen zo snel mogelijk te innen;
 • Verschillende modellen uitwerken om uw cash flow te voorspellen;
 • Het bieden van financiële steun als u over te weinig liquide middelen beschikt om als gevolg van de marktomstandigheden aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Wij kunnen u helpen bij het overleven en herstellen van deze cyclische neergang;
 • Due diligence-onderzoek uitvoeren (voor de kopende of verkopende partij) als u een concurrent wilt overnemen of verkopen of een fusie overweegt;
 • Accountancy: IFRS 15, 16, 9 die uw volledige bedrijfsmodel raken. Voor IFRS 16 kunnen wij u helpen beoordelen op welke punten u hieraan bent blootgesteld (wij hebben een hulpmiddel ontwikkeld waarmee u snel al uw contracten kunt scannen). Daarnaast kunnen we helpen bij het kiezen en implementeren van een tool voor lopende huurcontracten, en de controlesystemen om algemene informatie te verzamelen;
 • Tot slot begrijpen wij uw sector en spreken wij dankzij onze ervaring en kennis op het gebied van (duurzame) olie-, gas- en offshorebedrijven uw taal. PwC helpt u dan ook graag bij de controle van uw financiële verslagen en duurzaamheidsrapportages.

Contact

Paul Nillesen

Paul Nillesen

Energy - Utilities - Resources Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 003 87 14

Volg ons