Risicomanagement

Risico´s op orde in projecten, portfolio en organisatie

Op het gebied van risicomanagement kan het in de bouw vaak heel veel beter. In vergelijking met andere sectoren rapporteert de bouwsector significant minder risico’s. En als er wordt gerapporteerd, is dat veelal op incidentenniveau. Bouwbedrijven hebben zelden een separate afdeling risicomanagement en zestig procent van de bouwbedrijven geeft geen ‘in control’-verklaring af. Geldt dat ook voor uw organisatie?

Nieuwe risico´s en een langere horizon

Opdrachtgevers willen steeds vaker de verantwoordelijkheid overdragen aan de opdrachtnemer voor de volledige levenscyclus van een bouwobject. Dit betekent niet alleen dat de horizon waarover u risico’s moet inschatten langer wordt. Ook terreinen waarmee u als opdrachtnemer minder ervaring hebt, vallen dan binnen uw risicoprofiel. Onder meer hierdoor stijgt de bedreiging van risico´s voor uw prestaties. Weet u hierop te anticiperen en nieuwe risico´s onderdeel te maken van uw kwaliteitsmanagementsysteem?

Het projectmatige karakter en de veelal decentrale bedrijfsmodellen in de bouw staan vaak harmonisatie en consistentie in de weg. Standaardisatie en centralisatie is nog een brug verder. Bouwbedrijven lijden onder inefficiëntie en meer fouten dan nodig, en bestuurders worstelen met het in control zijn van hun organisatie. Een goed ingericht systeem voor risicomanagement kan u helpen om tot een robuuste bedrijfsvoering te komen.

"Aandacht voor specifieke projectmomenten vermindert negatieve verassingen, daarnaast helpt een beter inzicht in het risicoprofiel."

Marcel Prinsenberg, Senior Director Consulting

Stevigere grip op uw projecten en processen

Onze adviseurs hebben ruime ervaring binnen de sector en kennen uw belangrijkste uitdagingen. Wij helpen de kwaliteit van uw interne processen te bevorderen om zo grip te vergroten: op individuele projecten, uw projectportfolio en uw organisatie als geheel.

Aandacht voor specifieke projectmomenten vermindert negatieve verrassingen. Denk aan bid/no bid-beslissingen en belangrijke milestones in het hele proces, van het opstellen van het programma van eisen tot aan uitvoering en oplevering. Daarnaast helpt een beter inzicht in het risicoprofiel en in de voortgang van projecten om uw post onvoorzien te onderbouwen en uw marges te waarborgen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te ontdekken hoe het risicomanagement in uw organisatie beter kan.

Resultaten van onze aanpak:

  • Helder en geïntegreerd beeld van de belangrijkste risico’s in uw projecten, portfolio en uw organisatie als geheel.
  • Effectief en efficiënt risicomanagement dankzij een optimale interne beheersing.
  • Risicomanagement geïntegreerd in de dagelijkse praktijk, met heldere rapportages.
  • Minder operationele verrassingen en verliezen door een meer voorspelbare operatie. 
  • Verhoogd risicobewustzijn door uw hele organisatie.

Contact

Marcel Prinsenberg

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Volg ons