Webinar - Binnenlands Bestuur infosessie: Digital

Maandelijkse digitale infosessie Binnenlands Bestuur

Graag nodigen wij u uit voor onze digitale infosessies voor gemeenten en provincies. Normaal gesproken nodigen wij u uit bij ons op kantoor, de huidige omstandigheden laten dit echter niet toe. In deze onzekere tijden houden we u daarom graag op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van Binnenlands Bestuur via onze maandelijkse digitale sessies. Elke maand staat een ander thema centraal, u kunt zich separaat inschrijven voor de individuele sessies. De sessies duren 1 uur en worden maandelijks georganiseerd op donderdag. Aan de sessies zijn geen kosten verbonden. Schrijf u nu in en reserveer alvast uw virtuele stoel!

Aanmelden

Agenda

Net als op onze normale bijeenkomsten, hebben we een breed scala aan thema's voor u geselecteerd die aansluiten op de ontwikkelingen in de Binnenlands Bestuur sector. Zo komen in de sessies onder andere BBV-wijzigingen, nieuwe fiscale maatregelen en digitale ontwikkelingen aan bod. Met deze reeks digitale sessies houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Doelgroep

Deze digitale sessies zijn bestemd voor o.a. controllers, financiële consulenten, medewerkers interne controle, medewerkers control, medewerkers financiën, interne juristen en interne fiscalisten werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de sectorgroep Binnenlands Bestuur van PwC en is kosteloos.

Vragen

Neem bij vragen, suggesties of andere feedback gerust contact met ons op. We horen graag van u!

Planning infosessies

1. Fiscale update

Reeds plaatsgevonden

De meeste actuele ontwikkelingen op het gebied van btw/BCF, Loonheffingen en de VPB worden in deze sessie toegelicht.

Tijdens deze webcast praten onze PwC experts u bij over actuele fiscale ontwikkelingen op het gebied van loonbelasting, btw en de vennootschapsbelasting.

  1. Welkom en introductie
  2. Loonheffingen - Wet DBA & thuiswerken en loonheffingen
  3. Btw & overdrachtsbelasting - Rechtspraak en wetgeving update
  4. Vennootschapsbelasting - Discussie reclame en grondbedrijf
  5. Wrap-up / Q&A

2. Actualiteiten jaarrekening

Reeds plaatsgevonden

Tijdens deze sessie gaan wij in op belangrijke thema's op het gebied van verslaggeving, rechtmatigheid of interne beheersing. Denkt u hierbij aan nieuwe BBV-notities, aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2020, ontwikkelingen op het gebied van rechtmatigheidsverantwoording, maar ook leerpunten uit onze accountantscontroles. 

3. Staatssteun en steunregelingen

Reeds plaatsgevonden

Actualiteiten staatssteun- en aanbestedingsrecht in coronatijd in relatie tot de Energietransitie. Hierbij gaan wij in op het beginsel van gelijke kansen, schaarse rechten en actualiteiten in het kader van de Warmtewet II en de Omgevingswet, voor zover relevant voor warmtenetten en energievoorzieningen.

Aanmelden

4. Future of Finance & Continious Monitoring

Reeds plaatsgevonden

In deze sessie zullen we stilstaan bij de Future of Finance en Continious Monitoring. Bij de financiële functie van de toekomst worden werkzaamheden anders vormgegeven en zijn andere capaciteiten benodigd. Een van de manieren om hier invulling aan te geven is het toepassen van Continuous Monitoring.

Aanmelden

5. Digital

Reeds plaatsgevonden

Tijdens deze sessie staan diverse digitale ontwikkelingen centraal. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van nieuwe wetten (bijvoorbeeld de Omgevingswet) op de hegemonie van de bestaande IT-leveranciers of het grip krijgen op de IT kosten binnen de organisatie.

Aanmelden

6. Fiscale update

De meeste actuele ontwikkelingen op het gebied van btw/BCF, Loonheffingen en de VPB worden in deze sessie toegelicht.

Aanmelden

Tijd en Datum

15 april 2021
15:00 - 16:00 uur

7. Actualiteiten jaarrekening

Tijdens deze sessie gaan wij in op de belangrijkste thema's op het gebied van verslaggeving, rechtmatigheid of interne beheersing. Denkt u hierbij aan nieuwe BBV notities, aandachtspunten uit de jaarrekeningcontroles 2020 en de actuele stand van zaken alsmede tips voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Aanmelden

Tijd en Datum

29 april 2021
15:00 - 16:00 uur

8. Tax Control Framework/Monitoring

Tijdens deze sessie staat centraal hoe een goed Tax Control Framework een bijdrage kan leveren aan de verplichte rechtmatigheidsverantwoording waarvoor het college van B&W vanaf 2021 verantwoordelijk is. 

Aanmelden

Tijd en datum:

27 mei 2021
15:00 - 16:00 uur

Contact

Remko Hagedoorn

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 025 87 12

Greetje van der Veen

Management Assistent, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 17 70

Volg ons