B2C Grensoverschrijdende verkopen van buiten de EU

Ondernemers die buiten de EU zijn gevestigd en die grensoverschrijdende verkopen doen aan particuliere klanten (consumenten) die in de EU zijn gevestigd, moeten als uitgangspunt ervan uitgaan dat voor alle geleverde goederen (ook goederen van geringe waarde) lokale btw verschuldigd is in het land waar de klant is gevestigd. 

Om dit te bereiken zal een reeks ingewikkelde regels worden ingevoerd. De manier waarop de btw wordt geheven is afhankelijk van de plaats van uw magazijn, de waarde van de geleverde goederen, de plaats waar de goederen worden ingevoerd, de manier waarop de btw wordt gemeld (one-stop-shop of niet) en of er al dan niet een platform bij de levering betrokken is. 

Wat kan PwC voor u doen?

Wij kunnen u helpen bij het volledige end-to-end proces, van het identificeren van de exacte impact van de wetswijzigingen op uw bedrijfsmodel tot het assisteren en implementeren van deze wijzigingen in uw ERP-systemen, inclusief het voldoen aan de nieuwe en verregaande administratieve vereisten voor het bewaren van gegevens.

Hoe werkt het?

Wanneer een Amerikaans bedrijf bijvoorbeeld een pakket aan een Nederlandse particuliere klant levert, is Nederlandse btw verschuldigd, hetzij bij invoer, hetzij voor de levering. Het Amerikaanse bedrijf kan ervoor kiezen deze btw zelf aan de Belastingdienst te betalen via het invoer One-Stop-Shop (i-OSS) systeem voor goederen met een lage waarde (met een waarde van 150 Euro of minder). Op het moment dat het i-OSS systeem wordt gebruikt, is de invoer zelf vrijgesteld van btw indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Als u echter ook goederen met een hogere waarde levert, geldt een andere regelgeving.

Als voor de i-OSS wordt gekozen, moet het ERP-systeem erop voorbereid zijn om lokale btw in rekening te brengen in het land waar de klant zich bevindt en dit op de juiste manier te rapporteren. Dat betekent dat informatie zoals de btw-tarieven voor alle landen waar B2C-klanten zich bevinden, verzameld en bijgehouden moet worden in de basisgegevens van het systeem. Verder moet er een proces worden ingericht om de locatie van de goederen, de locatie van de klant en de juiste btw-behandeling van verschillend gewaardeerde goederen te bepalen. Ook zijn er aanvullende belastingcodes nodig voor alle landen waar B2C-klanten zich bevinden. Daarnaast kunnen specifieke processen nodig zijn om de automatische bepaling van de juiste belastingcode te vergemakkelijken.

Volg ons

Contact

Bertjan Janzen

Bertjan Janzen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 129 02 20

Ron Sperling

Ron Sperling

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 350 24 79

Hide