CESOP

De EU heeft bij Richtlijn 2020/284 ("CESOP-richtlijn") een nieuwe verplichting voor betalingsdienstaanbieders ingevoerd om gegevens over grensoverschrijdende betalingen in te dienen bij een nieuw platform: CESOP.

Hierdoor zullen in de EU gevestigde betalingsdienstaanbieders (PSP's) - en PSP's gevestigd in de Europese Economische Ruimte die hun betalingsvergunning in meerdere EU lidstaten paspoorten - de verwerkte grensoverschrijdende betalingen moeten identificeren en wanneer in een kalenderkwartaal meer dan 25 betalingen aan dezelfde begunstigde worden verwerkt, details van deze betalingen moeten indienen bij de lokale belastingautoriteiten. Vervolgens verstrekken de lokale belastingautoriteiten de gegevens - zonder aanpassingen - aan het Europese CESOP-platform.

Dit zal lokale belastingautoriteiten een extra instrument geven om btw-fraude en niet-naleving te bestrijden, betalingen te identificeren die mogelijk verband houden met commerciële activiteiten en, zo ja, of de ontvanger van de middelen aan de lokale belastingverplichtingen voldoet.

Waardoor ontstaat een rapportageverplichting?

CESOP - wetgevingsstatus in de hele EU

CESOP Legislative map

Onze diensten

PwC heeft wereldwijd ervaring met het assisteren van klanten bij de implementatie van soortgelijke rapportageverplichtingen, waaronder QI, FATCA/CRS en DAC7. Hierdoor kunnen wij onze klanten helpen met het begrijpen van de vereisten van de richtlijn, het beoordelen en waarborgen van de kwaliteit van de in te dienen gegevens, en het opzetten van governance- en controleprocedures om volledige naleving te garanderen.

We hebben ook een reeks end-to-end rapportage oplossingen ontwikkeld waarmee rapporten kunnen worden ingediend bij alle EU-27 lidstaten. Onze reeks oplossingen kan flexibel worden ingezet om aan te sluiten bij de behoeften van onze klanten, of die nu on-site, SaaS, of als een managed service wordt gehost. 

Wilt u meer weten over wat PwC voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op!

Waardoor ontstaat een rapportageverplichting?

De rapportageverplichting geldt voor PSP’s die betalingsdiensten aanbieden - met name de punten 3 tot en met 6 van PSD2. 

De vereisten hebben alleen betrekking op grensoverschrijdende betalingen. U hoeft dus niet te rapporteren over betalingen tussen een betaler en een begunstigde in dezelfde lidstaat.

Wanneer per lidstaat per kwartaal meer dan 25 grensoverschrijdende betalingen aan dezelfde begunstigde worden verwerkt, moeten de details van die 25 betalingen en van alle andere betalingen die boven deze drempel worden verwerkt, aan CESOP worden gerapporteerd.

Waar moet ik rapporteren?

Waar moet ik rapporteren?

De rapportage moet plaatsvinden waar de betalingsdiensten worden verstrekt: dit kan in de "lidstaat van herkomst" zijn (doorgaans de lidstaat waar de PSP haar eigen hoofdkantoor heeft en toestemming heeft gekregen om betalingsdiensten te verstrekken), of in de "lidstaat van ontvangst", dat wil zeggen een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst.

De lidstaat van ontvangst is vaak de lidstaat waar de PSP zijn betalingsvergunning heeft gepaspoort. De PSP heeft mogelijk geen fysieke aanwezigheid of andere bestaande registraties in de lidstaat van ontvangst. Als u in verschillende EU-lidstaten betalingsdiensten aanbiedt, zult u dus waarschijnlijk in meerdere lidstaten moeten rapporteren.

Wij merken hierbij op dat de belastingautoriteiten in elke lidstaat hun eigen systeem en platform hebben waar de PSP's hun gegevens moeten indienen. De uploadvereisten en excel-schema's zijn niet noodzakelijk dezelfde in de EU-27.

Wie moet rapporteren?

Wanneer zowel de betaler (de verzender van de gelden) als de begunstigde (de ontvanger van de gelden) in de EU zijn gevestigd, ligt de meldingsplicht aan de lokale belastingautoriteiten bij de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde.

Alleen wanneer de begunstigde buiten de EU is gevestigd, berust de rapportageverplichting bij de betalingsdienstaanbieder van de betaler.

Sommige PSP’s, zoals marktplaatsen en aanbieders van elektronisch geld, treden op als betalingsdienstaanbieder voor zowel de betaler als de begunstigde.

Hoe zit het met EER-lidstaten?

PSP's in EER-lidstaten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) kunnen hun betalingsvergunning naar de EU paspoorten. Als gevolg hiervan vallen zij mogelijk ook onder het toepassingsgebied van de CESOP-rapportage, wanneer zij betalingsdiensten verlenen aan klanten in EU-lidstaten. 

Hoewel deze PSP's dus niet hoeven te rapporteren aan hun lidstaat van herkomst (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), kan het zijn dat zij moeten rapporteren aan ontvangende EU-lidstaten.

Hoe vaak moet ik rapporteren?

Tijdschema

Rapportage zal als volgt per kwartaal plaatsvinden:

  • Q1: januari-maart, in te dienen bij de belastingdienst uiterlijk 30 april 2024
  • Q2: april-juni, in te dienen uiterlijk 31 juli 2024
  • Q3: juli-september, in te dienen uiterlijk 31 oktober 2024
  • Q4: oktober-december, in te dienen uiterlijk 31 januari 2025

Volg ons

Contact us

Jasper van Schijndel

Jasper van Schijndel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 072 54 25

Joost Vermeer

Joost Vermeer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 219 58 86

Stefan Knol

Stefan Knol

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 341 09 33

Hide