Indirect Tax Edge

De oplossing voor al uw wereldwijde verplichtingen op het gebied van indirecte belastingen

Indirect Tax Edge is een uitgebreide en gebruiksvriendelijke oplossing waarmee u al uw rapportageverplichtingen kunt nakomen en de kwaliteit van uw gegevens en processen op één plaats kunt beheren. De webapplicatie heeft een interface met handige, ingebouwde werkstromen, prognoses, uitzonderingsbeheer en intelligente dashboards waarmee de gebruiker alle gekozen functies eenvoudig kan beheren.

In een tijd waarin fiscale autoriteiten en regelgevende instanties steeds vaker controles en inspecties uitvoeren, biedt Indirect Tax Edge u extra zekerheid bij de controle van uw transactionele gegevens, zodat die betrouwbaar zijn en u aan al uw huidige en toekomstige rapportageverplichtingen kunt voldoen.

Indirect Tax Edge wordt door het wereldwijde netwerk van PwC ondersteund en is ontworpen als een flexibel platform dat meegroeit met uw bedrijf en zich aanpast aan het wereldwijde landschap van Indirect Tax. Hierdoor kunt u met de meest urgente rapportageverplichtingen beginnen en uw processen geleidelijk uitbreiden en versterken wanneer u dat nodig acht.

Indirect Tax Edge levert:

Kwaliteit van data en processen

Het beschikken over accurate indirecte belastinggegevens is van cruciaal belang om het risico van incompliance te beperken. Indirect Tax Edge biedt verschillende mogelijkheden voor het importeren van deze gegevens, omdat het gemakkelijk gegevens uit meerdere systemen kan ophalen en converteren via handmatige uploads of geautomatiseerde processen.

Met meer dan 200 controles voor compliance en datakwaliteit biedt Indirect Tax Edge uitgebreide validaties van de onderliggende data. Door te werken met een signaleringsmethode, is een grote nauwkeurigheid van het proces voor het opsporen van uitzonderingen gegarandeerd. Het controle- en aanpassingsproces dat daarop volgt, wordt niet alleen veel minder tijdrovend, maar ook minder foutgevoelig.

Door bepaalde transacties te markeren op basis van uitgebreide onderliggende logica, wordt de gebruiker bovendien snel op de hoogte gebracht als er een risico op bijvoorbeeld over- of onderbetaling bestaat. Dankzij de gebruiksvriendelijke interfaces van Indirect Tax Edge is het voor gebruikers eenvoudig om snel inzicht te krijgen in de risico's. Door middel van intuïtieve werkstromen worden controles eenvoudig uitgevoerd en waar nodig bewerkingen aangebracht.

Data analyse en inzicht

Data is een ongelooflijk waardevolle bron voor informatie geworden voor organisaties. . De enorme hoeveelheid gegevens die tot hun beschikking staat, kan worden geanalyseerd om waardevolle inzichten te verkrijgen in de verschillende facetten van hun bedrijf.

Door de onderliggende transactiegegevens te analyseren, genereert Indirect Tax Edge visualisaties in heldere, aanpasbare dashboards waarin de gebruiker gemakkelijk kan aflezen wat de belangrijkste factoren achter de cijfers zijn. Door deze inzichten kunnen de tax en finance teams vervolgstappen bepalen voor uiteenlopende procesverbeteringen binnen het bedrijf.

Rapportage periodeafsluiting

Veel organisaties hebben moeite om aan hun verplichtingen op het gebied van indirecte belastingen te voldoen. Het handmatig doorlopen van dit proces kost niet alleen veel tijd, het is ook foutgevoelig. Bovendien is in steeds meer landen een geautomatiseerd proces verplicht.

Indirect Tax Edge is ontworpen om met geïmporteerde gegevens uit bronsystemen automatisch de aangiften voor u te maken, waardoor het risico wordt verlaagd en een volledig audit trail van de acties wordt verkregen. Automatische analyses en reconciliaties van indirecte belastingen zijn inbegrepen, evenals de mogelijkheid om transacties op regelniveau aan te passen en werkstromen te maken die u volledige controle over de goedkeuring geven.

Realtime rapportage

Veel landen voeren realtime rapportageverplichtingen in of zijn van plan die in te voeren, waarbij het verplicht is transactionele gegevens te rapporteren op basis van verschillende standaarden. De indieningsvereisten variëren per land van maandelijkse of driemaandelijkse indiening tot rapportage op het moment dat de factuur wordt opgesteld.

Dankzij aanpasbare dashboards om de status van elke aangifte inzichtelijk te krijgen en te controleren, wordt met Indirect Tax Edge het beheren van realtime rapportage eenvoudig. Uw transactionele gegevens worden via een eenvoudig indieningsproces naar de juiste instanties gestuurd. Voordat de gegevens worden ingediend, voert Indirect Tax Edge diverse specifieke validaties op datakwaliteit uit voor belastingjurisdicties.

Indirect Tax Edge - Eén oplossing om uw belastinggegevens te beheren en te controleren.

Betere financiële resultaten

 • Voorkomen van overloopeffecten van belastingen.
 • Snellere verwerking van teruggaafverzoeken.

 • Functies voor trends, discrepantie en reconciliatie.

 • Eenvoudiger herkennen van belastingbesparingen.

 • Geautomatiseerde detectie van fiscale afwijkingen in een vroeg stadium van de bedrijfsvoering.

Werkdruk verminderen

 • Voortdurende controle, revisie van werkzaamheden en interne audits vergen minder inspanning.

 • Optimale benutting van huidig personeel en middelen.

 • Geautomatiseerde bedrijfsprocessen van bronsystemen tot fiscale verplichtingen.

 • Goed georganiseerde processen voor een betere productiviteit.

 • Een ‘one stop solution’ voor al uw wensen op het gebied van compliance & databeheer.

Verhoogde effectiviteit van compliance en controle

 • Beheer uw rapportageverplichtingen met meer nauwkeurigheid, efficiëntie en flexibiliteit.

 • Eén wereldwijde oplossing.

 • Geavanceerde analyses om een beter inzicht in de gegevens te krijgen.

 • Geautomatiseerde processen met minder handmatige handelingen.

Verbeterde bedrijfsvoering

 • De vertrouwelijkheid van gegevens is beschermd en menselijke fouten worden beperkt door het gebruik van één oplossing.

 • Beheer van werkstromen.

 • Verantwoordelijkheden kunnen voor één of meerdere personen worden ingesteld door rollen toe te wijzen.

 • Meer efficiëntie en nauwkeurigheid dankzij geautomatiseerde handelingen.

 • Gegevens worden automatisch gecorrigeerd bij binnenkomst in het systeem.

Verhoog de kwaliteit van uw data

 • Toezicht op de kwaliteit van de data gedurende het hele proces.

 • Geautomatiseerde validaties van de datakwaliteit.

Verbeterd inzicht in transactiegegevens

 • Op maat gemaakte analyses voor het verkrijgen van belangrijke informatie.

 • Integratie van handmatige controles.

 • Ontdek waardevolle inzichten op basis van feiten.

 • Geautomatiseerde uitzonderingsdetectie.

Indirect Tax Edge is een schaalbare, adaptieve oplossing

Indirect Tax Edge kan op verschillende manieren worden toegepast. Variërend van eenvoudige toepassingen tot gecompliceerde wereldwijde situaties. De modules die Indirect Tax Edge biedt, kunnen op basis van de specifieke bedrijfsbehoeften worden geselecteerd. Indirect Tax Edge is beschikbaar in meerdere service modellen. Het compliance proces kan worden in- of uitbesteed, of er kan worden gekozen voor een hybride model.

Volg ons

Contact

Ron Sperling

Ron Sperling

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 350 24 79

Hide