Subsidies voor innovatie en verduurzaming

Waarom van belang?

Voor ondernemingen is het essentieel continu te innoveren om concurrenten voor te blijven en nieuwe markten te creëren. Daarnaast zien bedrijven ook de noodzaak om te verduurzamen, mede onder druk van nieuwe regelgeving, waaronder de recent aangenomen Klimaatwet en voorgestelde Europese regelgeving als onderdeel van het ‘Fit for 55 Package’. Op nationaal en internationaal vlak zijn meerdere subsidies en fiscale faciliteiten beschikbaar om innovatie en verduurzaming te stimuleren. Vanuit de EU is significante financiële ondersteuning voor het bedrijfsleven ook als één van de belangrijkste bouwstenen opgenomen in het Green Deal Industrial Plan.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door:

  • Diepgaande kennis van en uitgebreide ervaring met strategische (digitale) innovaties in meerdere sectoren

  • Een sterk track record in de subsidiëring van de gehele ontwikkelingscyclus van projectidee tot marktintroductie

  • Het ondersteunen van allerlei typen ondernemingen (van start- en scale-ups tot beursgenoteerde multinationals) in diverse sectoren

  • Sterk en wereldwijd dekkend netwerk van incentives specialisten
  • Een gestructureerde en proactieve aanpak bij het optimaliseren van de bestaande incentives performance
  • Maatwerkondersteuning bij het ontwikkelen en inbedden van een efficiënte en effectieve interne subsidie-organisatie.

Meer weten over subsidiemogelijkheden voor uw innovatie of investeringsplannen op de korte of lange termijn? Neem dan contact met ons op.

Integrale aanpak

Binnen PwC heeft het Sustainability, Innovation & Incentives team ruime ervaring met het verkrijgen en verantwoorden van subsidies voor klanten. Waar nodig werken wij samen met onze collega’s van Strategy&, Legal & State Aid, Valuations, Capital Project & Infrastructure en Sustainability Reporting. Onze experts zijn ervaren met de ontwikkelingscyclus van strategische investeringsprojecten en bijbehorende technologieën - van projectidee tot marktintroductie - de impact van nieuwe technologieën op de carbon footprint van de gehele value chain, de onderliggende business case en de relevantie van het (inter-)nationaal reguleringskader. Door onze integrale aanpak is altijd de juiste kennis en competentie voor het optimaal benutten van subsidiekansen geborgd. Daarnaast hebben we een actieve rol in het PwC Global Incentives Services Netwerk (GIS) dat ingezet wordt om wereldwijd opererende ondernemingen te kunnen ondersteunen bij het benutten van subsidiemogelijkheden voor hun gehele investeringsportfolio.

Maak kennis met onze aanpak 

Afhankelijk van de ervaring van ondernemingen met het verkrijgen en managen van subsidies biedt PwC ondersteuning bij één of meerdere fases van de 'subsidie lifecycle’. Onze ondersteuning varieert dus van het ontwikkelen van een subsidie strategie, periodieke subsidie assessments, een gedetailleerde haalbaarheidsstudie, validatie van subsidies in de business case, het scopen van een projectidee tot een subsidiabel project en bijbehorende aanvraag (bijv. het bouwen van consortia) tot het ontwikkelen van financiële en technische rapportages om de beschikking te materialiseren en het borgen van bijbehorende compliance. 

Daarnaast ondersteunt PwC ondernemingen bij het ontwikkelen en inbedden van het Incentives Control Framework om effectieve werkprocessen voor het verkrijgen en managen van subsidies te borgen. Dit control framework stelt ondernemingen in staat om op een efficiënte manier tijdig subsidiemogelijkheden te identificeren, te gelde te maken en te voldoen aan bijbehorende compliance en reporting voorwaarden. 

< Back

< Back
[+] Read More

Digital and tooling

Binnen onze onze dienstverlening maken wij gebruik van diverse digitale tools, waaronder: 

  • Incentives Analyser om uw huidige subsidie strategie, subsidie performance en compliance te beoordelen

  • ESG Green Tracker voor wereldwijd inzicht in voor de energietransitie relevante subsidieregelingen en belastingen

  • EIA / MIA Analyzer & Management tool voor het toetsen en ontwikkelen van EIA / MIA meldingen voor investeringsprojecten binnen de thema’s duurzaamheid en energietransitie

  • WBSO Management Platform voor een WBSO haalbaarheidstoets, het ontwikkelen van de WBSO-aanvraag en het bijhouden van de benodigde administratie. Daarnaast beschikt het platform over een sanity check tool om optimalisatie mogelijkheden binnen uw huidige WBSO-performance te identificeren.

Volg ons

Contact us

Frans Gielen

Frans Gielen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 211 88 41

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Roger Quaedvlieg

Roger Quaedvlieg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 080 80 07

Mohammed Azouagh

Mohammed Azouagh

Senior Manager - Tax, Sustainability and Incentives, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 380 36 54

Hide