Legal Department Consulting

Ons Legal Department Consulting-team combineert PwC consultancymethodologieën, business analytics en diepgaande kennis van de levering van juridische diensten om u een gestructureerde aanpak te bieden voor het identificeren, het kwantificeren en het rangschikken van verbetermogelijkheden in uw functie. In nauwe samenwerking met u en op basis van onze marktkennis leveren wij objectieve, onderbouwde analyses en oplossingen.

Legal Maturity Assessment

Werk slimmer, niet harder. Met het Legal Maturity Assessment (LMA) krijgt u niet alleen een quickscan van de huidige staat van uw juridische afdeling, maar ook advies over hoe u naar de gewenste staat kunt komen (fit for future).

Onze LMA-aanpak is een eenvoudige methodologie die we gebruiken om de strategische richting van uw juridische functie te illustreren, en uw senior stakeholders te helpen deze te definiëren en te communiceren naar de relevante autoriteiten en/of uw andere stakeholders. Wij geven duidelijk aan hoe u uw juridische functie kunt veranderen of verbeteren om de risico's te minimaliseren en tegelijkertijd de efficiëntie en de kansen te maximaliseren. LMA beschouwt uw organisatie als geheel en niet alleen de juridische functie of degenen met specifieke juridische verantwoordelijkheid afzonderlijk.

Hoe werkt het?

Wij hanteren vijf volwassenheidsniveaus om aan te geven in welke mate een organisatie juridische controle uitoefent. En aan de hand daarvan illustreren we wat het ambitieniveau van de organisatie is, of zou moeten zijn. De kloof tussen het huidige niveau en het ambitieniveau geeft een direct inzicht in de vereiste verbeteringen. De resultaten zijn specifiek bedoeld om de sterke en de zwakke punten aan het licht te brengen en de behoefte aan verandering of verbeteringen binnen de juridische functie vast te stellen en te ondersteunen. Zo kunnen we de risico's tot een minimum beperken en tegelijkertijd de efficiëntie en de mogelijkheden maximaliseren.

Optimalisering van juridische functies

We leven in een zeer veranderlijke juridische omgeving. Organisaties staan onder verscherpt toezicht of worden geconfronteerd met eisen op het gebied van transparantie en het beheersen van risico's op een kostenefficiënte manier. Het is belangrijk dat organisaties inzicht hebben in het businessmodel van de juridische functie. Zo kunnen zij een plan ontwikkelen om hun strategische doelstellingen te bereiken en aan de eisen van hun stakeholders te voldoen. Met onze aanpak kunnen we samen met u de huidige staat van uw juridische businessmodel beoordelen en verbeterpunten identificeren. In nauwe samenwerking met u en op basis van onze marktkennis bieden wij objectieve analyses en oplossingen die werken voor uw juridische afdeling.

Wij begrijpen dat er geen 'one size fits all'-aanpak is en dat elke klant zijn eigen dynamiek heeft. In sommige gevallen zal een grootschalige evaluatie nodig zijn, terwijl andere omstandigheden een veel meer gerichte en specifieke analyse vereisen. We hebben onze klanten reeds geholpen met:

  • Ontwikkeling van een Legal Target Operating Model
  • Teamsamenstelling en sourcing-strategie
  • LegalTech Strategy
  • Legal Operations strategy
  • Veranderingsmanagement voor de juridische functie
Volg ons