Financiële wet- en regelgeving

De financiële sector kent op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving veel dynamiek. De verwachtingen van klanten en toezichthouders zijn steeds belangrijker voor partijen in de financiële markten. Om succesvol te zijn in deze gereguleerde markt, is het van belang om tijdig de impact van (nieuwe) wet- en regelgeving te onderkennen en deze op juiste wijze te implementeren.

Zo kunnen wij u helpen

Financiële wet- en regelgeving kan om verschillende redenen complex zijn. Het is bijvoorbeeld niet altijd gemakkelijk in te schatten wat de gevolgen voor de onderneming van de (aankomende) veranderingen in de wet- en regelgeving zijn. Bij veranderende wet- en regelgeving dient u te kunnen beschikken over een jurist met een gedegen en up-to-date kennis van de recente ontwikkelingen in de financiële wet- en regelgeving en in de sector.

PwC Legal helpt u bij de uitdagingen van het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving, risicobeheersing en compliance-vereisten. Wij adviseren over de verschillende facetten van financieel recht aan banken, verzekeraars, asset managers, fondsbeheerders en andere marktpartijen. Dit doen wij in samenwerking met de Financial Services teams van Advisory, Assurance en Tax. Hierin onderscheidt PwC Legal zich van de traditionele aanpak bij advocatenkantoren. Daarnaast maken we veelvuldig gebruik van ons internationale netwerk van Financial Services-specialisten op verschillende disciplines.

Onze diensten bestaan o.a. uit:

  • Algemeen juridisch en regulatory advies.
  • Gap- en impactanalyse van nieuwe en bestaande wetgeving en het opstellen van actieplannen.
  • Beoordelen en opstellen van (interne) procedures en handleidingen.
  • Vergunningaanvragen voor gereguleerde partijen zoals banken, betaal-instellingen, verzekeraars en fondsbeheerders.
Volg ons